Vyzvi srdce k pohybu Tlačiť E-mail
Streda, 10. apríl 2019 11:37

vyzvi_srdce_k_pohybuKaždý nepárny rok od roku 2005 sa organizuje na Slovensku v rámci programu CINDI kampaň Vyzvi srdce k pohybu. Kampaň sa realizuje na základe výzvy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS). Celoslovenským garantom kampane je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.
 

Tento rok sa koná 8. ročník tejto celonárodnej kampane, ktorá má za cieľ motivovať formou súťaže čo najviac dospelých ľudí k pravidelnému pohybu. Prebieha vo všetkých regiónoch Slovenska v termíne od 25.03.2019 do 16.06.2019 a zapojiť sa do kampane môže každý dospelý človek nad 18 rokov.

Účastníci, ktorí prejavia záujem, dostanú na začiatku kampane účastnícke listy, do ktorých počas kampane zaznamenávajú vykonávané pohybové aktivity. Vyplnený účastnícky list po skončení svojej účasti v kampani odovzdajú (osobne, poštou alebo e-mailom) na RÚVZ vo svojom okresnom meste alebo na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Na základe vyhodnotenia týchto účastníckych listov môžu zapojení účastníci vyhrať atraktívne ceny od sponzorov kampane, vrátane pobytov v kúpeľoch. V kampani sa myslí aj na mladšie ročníky. Každý dospelý môže mať svojho detského podporovateľa, ktorí ho zapojí do kampane. Ak navyše detský podporovateľ nahovorí do kampane ďalších účastníkov a splní podmienky súťaže má tak isto šancu vyhrať atraktívne ceny.


Hlavnou výhrou tejto kampane je však povzbudenie k vytvoreniu pravidelného návyku zdraviu prospešnej pohybovej aktivity, ktorá má mimoriadny význam najmä v súčasnej dobe, kedy väčšina dospelých ľudí trávi svoj čas sedavým spôsobom života.