ÚVZ SR: Je Štokholmský dohovor týkajúci sa znižovania množstva perzistentných organických znečisťujúcich látok (POPs) v životnom prostredí a v ľudskej populácii účinný? To pomôže odhaliť celosvetová štúdia zisťovania obsahu týchto látok v materskom mlieku Tlačiť E-mail
Piatok, 05. apríl 2019 07:01

popsSlovenské matky sa môžu zúčastniť tejto štúdie, do ktorej sa bude nábor realizovať počas druhého a tretieho štvrťroka 2019. V Slovenskej republike bude štúdiu realizovať Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU), pričom nábor matiek sa bude realizovať v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici a Univerzitou Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.  


Získané informácie o koncentráciách POPs v materskom mlieku prispejú k ochrane životného prostredia, bezpečnosti potravín a v konečnom dôsledku k zlepšeniu zdravia obyvateľstva.


Celosvetový dohovor týkajúci sa POPs – Štokholmský dohovor, vstúpil do platnosti v roku 2004. Jeho hlavným cieľom je znižovanie množstva určitých škodlivých chemických látok v životnom prostredí a v ľudskej populácii.


Čo sú perzistentné organické znečisťujúce látky?

Ide o skupinu priemyselne vyrábaných chemikálií, ktoré môžu kontaminovať životné prostredie. „V prostredí sa veľmi ťažko rozkladajú a sú rozpustné v tukoch, čo spôsobuje, že sa hromadia v mnohých potravinách obsahujúcich tuk, vrátane materského mlieka. Medzi typických predstaviteľov POPs patria niektoré pesticídy (napr. DDT), priemyselné chemikálie (napr. polychlórované bifenyly) a vedľajšie produkty pri priemyselnej výrobe (napr. dioxíny a dibenzofurány). Všetky tieto      chemikálie sú pri určitých hladinách toxické nielen pre zvieratá, ale aj pre človeka,“ ozrejmuje MUDr. Ľubica Murínová, PhD. zo Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), zodpovedná riešiteľka štúdie za slovenskú stranu.


Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Environmentálny program Organizácie spojených národov (UNEP)
určili materské mlieko ako jeden typ vzoriek, ktoré budú celosvetovo monitorované na obsahy týchto látok. „Výsledky štúdie pomôžu WHO a zúčastneným krajinám zhodnotiť účinnosť opatrení dohovoru a  zistiť, či došlo okrem iného, k zníženiu koncentrácií POPs v materskom mlieku v jednotlivých krajinách alebo nie,“ vysvetľuje Mgr. Milada Eštóková, PhD. z ÚVZ SR.


pops2Materské mlieko
je najvhodnejšia výživa pre bábätká. Napriek tomu, že POPs sa môžu nachádzať aj v materskom mlieku, dôkazy o významných zdravotných výhodách dojčenia pre dieťa sú jednoznačné. Pre väčšinu detí je odporúčané výlučné dojčenie do veku šiestich mesiacov, následne sa odporúča pokračovať v dojčení a dopĺňať ho o vhodné príkrmy až do veku dvoch rokov.


Nábor matiek

Po súhlase s účasťou na štúdii podpíše matka informovaný súhlas, vyplní s pracovníkom štúdie dotazník a nazbiera približne 50 ml svojho materského mlieka.Do štúdie môže byť zaradená žena, ak:

-          je prvorodička

-          je zdravá a má zdravé dieťa  

-          nemá viac ako 30 rokov

-          odber mlieka v 3 - 8 týždni po pôrode

-          dojčí iba jedno dieťa (nie dvojičky)

-          žije v Slovenskej republike posledných 10 rokov

-          nemá bydlisko v špecificky znečistenom regióne (napríklad v takom, kde sa v minulosti vyrábali PCB a pod.)


Termín náboru: 2. a 3. kvartál 2019


Kontakty pre záujemkyne:


Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.