Zaobchádzanie s vysokorizikovými biologickými agensmi a toxínmi Tlačiť E-mail

Zaobchádzať s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi možno len na základe povolenia na

a) priemyselné, poľnohospodárske, výskumné, zdravotnícke, farmaceutické a iné mierové účely,

b) ochranné účely, ktoré sa priamo týkajú ochrany proti biologickým zbraniam,

c) výcvikové účely a testovanie súčasných, ako aj vyvíjaných ochranných a detekčných prostriedkov pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky

(§ 5 ods. 1 zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Úrad verejného zdravotníctva SR pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby na základe žiadosti vydáva rozhodnutie o povolení alebo súhlasné stanovisko na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi (§ 9 písm. c) zákona č. 218/2007 Z. z.)

Žiadosti povolenia na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi:


Vzor žiadosti, ktorú podáva fyzická osoba (pdf)

Vzor žiadosti, ktorú podáva fyzická osoba - podnikateľ (pdf)

Vzor žiadosti, ktorú podáva právnická osoba (pdf)