Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3688
Počet zobrazení obsahu : 21323320
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 13. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 29. marec 2019 12:15

chripkaV 13. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 42 206 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 499,4  osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  klesla o 5,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 650,1 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 921 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (477). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (293) a pneumónie (151).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 13. kalendárnom týždni 2019 hlásených  3 412 ochorení (chorobnosť 121,2/100 000), čo predstavuje 8,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 13 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (371,6/100 000).

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 13. kalendárnom týždni 2019 hlásené spolu v siedmich výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-     šesť materských škôl (päť v Košickom kraji a jedna v Prešovskom kraji),

-     jednu základnú školu v Banskobystrickom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 13. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 91 nazofaryngeálnych výterov a 41 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 29 vzoriek pozitívnych. Z toho:

-     3 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     9 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     4 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-     5 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-     2 x respiračný syncyciálny vírus,

-     6 x adenovírus (graf 3).
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených spolu 2 248 vzoriek biologického materiálu (1 536 nazofaryngeálnych výterov a 712 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 711 pozitívnych:

-     167 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-     153 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-     146 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     63 x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus,

-     15 x vírus chrípky A/H3,

-     48 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     73 x adenovírus,

-     40 x respiračný syncyciálny vírus,

-     6 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 13. kalendárnom týždni 2019

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 13. kalendárnom týždni 2019 boli hlásené  spolu tri prípady SARI, zo Žilinského kraja. V jednom prípade bol potvrdený vírus chrípky nešpecifikovaný. Z celkového počtu prípadov SARI hlásených v 13. kalendárnom týždni 2019 bol hlásený jeden prípad úmrtia.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo doteraz hlásených spolu 113 prípadov SARI, z ktorých 46 skončilo úmrtím.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky