Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3681
Počet zobrazení obsahu : 21264591
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 12. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 22. marec 2019 12:37

chripkaV 12. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 43 795 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 587,6  osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  klesla o 8,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 828,7 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 083 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (596). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (293) a pneumónie (194).

Ochorenia hlásilo 57 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 47 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 12. kalendárnom týždni 2019 hlásených 3 852 ochorení (chorobnosť 139,6/100 000), čo predstavuje 8,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 28 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných (1 028/100 000).

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 12. kalendárnom týždni 2019 hlásené spolu v 11 výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-     sedem materských škôl (tri v Prešovskom kraji, dve v Trenčianskom kraji a po jednej v Trnavskom kraji a Banskobystrickom kraji),

-     štyri základné školy (dve v Košickom kraji a po jednej v Prešovskom a Trenčianskom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 12. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 135 nazofaryngeálnych výterov a 43 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 57 vzoriek pozitívnych. Z toho:

-     19 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     13 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     8 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-     7 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-     2 x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2) - like virus,

-     7 x respiračný syncyciálny vírus,

-     1 x adenovírus (graf 3).
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených spolu 2 116 vzoriek biologického materiálu (1 445 nazofaryngeálnych výterov a 671 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 682 pozitívnych:

-     162 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-     149 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-     137 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     63 x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus,

-     15 x vírus chrípky A/H3,

-     45 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     67 x adenovírus,

-     38 x respiračný syncyciálny vírus,

-     6 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 12. kalendárnom týždni 2019

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 12. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených spolu sedem prípadov SARI, z nich sa vyskytli tri prípady v Žilinskom kraji, dva prípady v Košickom kraji a po jednom prípade v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. V jednom prípade bol potvrdený vírus chrípky nešpecifikovaný. Z celkového počtu prípadov SARI hlásených v 12. kalendárnom týždni 2019 bol hlásený jeden prípad úmrtia.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo doteraz hlásených spolu 109 prípadov SARI, z ktorých 44 skončilo úmrtím.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-      www.flunewseurope.org,

-      http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.

 


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019
 graf2Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky