Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3688
Počet zobrazení obsahu : 21322954
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 11. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 15. marec 2019 13:11

chripkaV 11. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 49 108 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 730,8 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 11,0 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 920,6 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 130 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (577). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (313) a pneumónie (240).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 49 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 11. kalendárnom týždni 2019 hlásených 5 506 ochorení (chorobnosť 194,1/100 000), čo predstavuje 11,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 20,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (583,6/100 000).

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 11. kalendárnom týždni 2019 hlásené spolu v 26 výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

- 16 materských škôl (osem v Košickom kraji, štyri v Prešovskom kraji, po jednej v Trnavskom kraji, Trenčianskom kraji, Nitrianskom kraji a Žilinskom kraji),
- 10 základných škôl (päť v Košickom kraji, tri v Prešovskom kraji a dve v Nitrianskom kraji).
Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný alebo naďalej pretrváva zákaz návštev v siedmich zdravotníckych zariadeniach:
- 6 x v Bratislavskom kraji (štyri kliniky v UNB Bratislava - Ružinov, dve oddelenia v Národnom onkologickom ústave, šesť kliník UNB Bratislava - Kramáre, šesť kliník v UNB Bratislava - Petržalka, Nemocnica Malacky a jedna klinika v Psychiatrickej nemocnici P. Pinela v Pezinku),
- 1 x v Banskobystrickom kraji (NsP Brezno).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 11. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 175 nazofaryngeálnych výterov a 45 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 73 vzoriek pozitívnych. Z toho:

- 18 x vírus chrípky A/H1pdm09,
- 16 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,
- 19 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
- 6 x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2) - like virus,
- 2 x vírus chrípky A/H3,
- 11 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
- 1 x respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených spolu 1 938 vzoriek biologického materiálu (1 310 nazofaryngeálnych výterov a 628 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 625 pozitívnych:

- 155 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,
- 141 x vírus chrípky A/H1pdm09,
- 124 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
- 61 x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus,
- 15 x vírus chrípky A/H3,
- 26 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
- 66 x adenovírus,
- 31 x respiračný syncyciálny vírus,
- 6 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 11. kalendárnom týždni 2019

tabulka

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 11. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených spolu 15 prípadov SARI, z nich sa vyskytlo päť prípadov v Trenčianskom kraji, štyri prípady v Nitrianskom kraji, tri prípady v Trnavskom kraji, dva prípady v Žilinskom a jeden prípad v Prešovskom kraji. V dvoch prípadoch bol potvrdený vírus chrípky A/H1pdm09 a v jednom prípade vírus chrípky nešpecifikovaný. Ani jedna osoba nebola očkovaná.

Z celkového počtu prípadov SARI hlásených v 11. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený ani jeden prípad úmrtia.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo doteraz hlásených spolu 102 prípadov SARI, z ktorých 40 skončilo úmrtím.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,
- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf01

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf02

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf03

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky