Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3688
Počet zobrazení obsahu : 21323089
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 10. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 08. marec 2019 14:32

chripkaV 10. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 55 297 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 944,5 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 15,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 361,7 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 204 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (609). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (339) a pneumónie (256).

Ochorenia hlásilo 60 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 10. kalendárnom týždni 2019 hlásených 6 903 ochorení (chorobnosť 242,7 /100 000), čo predstavuje 12,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 35,5 %.

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (637,6 /100 000).

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 10. kalendárnom týždni 2019 hlásené spolu v 19 výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

- 13 materských škôl (šesť v Žilinskom kraji, dve v Banskobystrickom kraji, Trnavskom kraji a Košickom kraji a jedna v Prešovskom),
- šesť základných škôl (po tri v Košickom kraji a Prešovskom kraji),

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný alebo naďalej pretrváva zákaz návštev v 14 zdravotníckych zariadeniach:

- 8 x v Bratislavskom kraji (osem kliník v UNB Bratislava-Petržalka, sedem kliník v UNB Bratislava-Kramáre, dve kliniky v UNB Bratislava-Staré mesto, dve oddelenia v UNsP Milosrdní bratia, Gynekologicko-pôrodnická nemocnica KOCH, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Národný onkologický ústav, Nemocnica Malacky)
- 3 x v Trenčianskom kraji (NsP Bojnice, Nemocnica Handlová, Nemocnica Partizánske)
- 3 x v Nitrianskom kraji (PN Nitra, Špecializovaná nemocnica Nitra – Zobor, FN s poliklinikou Nové Zámky).
- 1x v Banskobystrickom kraji (gerontopsychiatrické odd. PN Prof. Matulaya v Kremnici)

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 10. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 143 nazofaryngeálnych výterov a 58 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 56 vzoriek pozitívnych. Z toho:

- 7 x vírus chrípky A/H1pdm09,
- 22 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,
- 14 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
- 3 x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2) - like virus,
- 2 x vírus chrípky A/H3,
- 7 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
- 1 x respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených spolu 1 718 vzoriek biologického materiálu (1 135 nazofaryngeálnych výterov a 583 dvojíc sér).
Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 552 pozitívnych:

- 139 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,
- 123 x vírus chrípky A/H1pdm09,
- 105 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
- 55 x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus,
- 13 x vírus chrípky A/H3,
- 15 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
- 66 x adenovírus,
- 30 x respiračný syncyciálny vírus,
- 6 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 10. kalendárnom týždni 2019

tabulka

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 10. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených spolu 26 prípadov SARI, z nich sa vyskytlo 10 prípadov v Žilinskom kraji, sedem prípadov v Košickom kraji, štyri prípady Trenčianskom kraji, tri prípady v Banskobystrickom kraji, po jednom prípade v Nitrianskom a Prešovskom kraji. V siedmich prípadoch bol potvrdený vírus chrípky A/H1pdm09 a v dvoch prípadoch vírus chrípky nešpecifikovaný. Dve osoby boli očkované.

Z celkového počtu prípadov SARI hlásených v 10. kalendárnom týždni 2019 skončilo šesť prípadov úmrtím. Išlo o 51-ročnú ženu, 60-ročnú a 68-ročnú ženu z Košického kraja, 69-ročnú ženu zo Žilinského kraja, 53-ročného muža z Trenčianskeho kraja, 59-ročnú ženu z Nitrianskeho kraja. V štyroch prípadoch bol potvrdený vírus chrípky A/H1pdm09.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo doteraz hlásených spolu 86 prípadov SARI, z ktorých 30 skončilo úmrtím.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf3

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky