Týždeň mozgu 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 08. marec 2019 10:48

tyzden_mozgu_2019Medzinárodná aktivita „Týždeň mozgu" je vo viac ako 60 krajinách sveta známa ako „Brain Awarenees Week" už od roku 1996.

Jej cieľom je upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach, o spôsoboch ich liečby, ale najmä o prevencii. Prioritou je priblížiť i možnosti, ako možno zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

Pre širokú verejnosť je Týždeň mozgu dôležitý, aby si uvedomovala neustálu potrebu prevencie degeneratívnych a cievnych ochorení. Preto sa úrady verejného zdravotníctva už 12. krát stali nositeľmi myšlienky Týždňa mozgu.

Od 11. - 17. marca 2019 budú pracovníci odborov podpory zdravia/výchovy k zdraviu bezplatne pre širokú verejnosť realizovať rôzne edukačné aktivity: Dni otvorených dverí, prednášky, vedomostné kvízy, kognitívne testy, koncentračné cvičenia a besedy spojené s pohybovo-tanečnými aktivitami. Prispejú tak k zvýšeniu zdravotného povedomia o tejto dôležitej téme nielen u detí, dospelej populácie, ale i u seniorov.

Realizované edukačné aktivity RÚVZ v SR_TU

„Týždeň mozgu 2019“

-         edukačné aktivity RÚVZ v SR

RÚVZ so sídlom:

Miesto realizácie edukačnej aktivity:

Banská Bystrica

 • Deň otvorených dverí RÚVZ BB – pre verejnosť
 • Zariadenie sociálnych služieb Mesta Banská Bystrica – KOMUCE – pre seniorov, účastníkov Fit senior
 • Gymnázium Jána Chalupku v Brezne
 • RÚVZ BB – aktivity pre klientov PZ
13.3.2019
12. a 14.3.3.2019

 
11. a 14.3.2019
11.-13.-15.3.2019

Bardejov

 • Súkromné gymnázium Bardejov
 • RÚVZ Bardejov
 • RÚVZ Bardejov
11.3.2019
12.3.2019
11.3.2019

Bratislava

 • Dom seniorov Bratislavská 67 Veľký Biel
 • Slnečné jazerá – Juh 2238 Senec
 • ZŠ Dudova 2 Bratislava
 • Denné centrum Domovinka Bratislava
 • ZŠ Lachova 1 Bratislava
11.3.2019
12.3.2019
13.3.2019
14.3.2019
15.3.2019

Čadca

 • ZŠ v pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Čadci
 • Jednota dôchodcov v Korni
11. – 17.3.2019

Galanta

 • Klub dôchodcov Sereď

12.3.2019

Humenné

 • ZŠ Papín
 • ZŠ Hrnčiarska Humenné
 • ZŠ Kudlovská
 • DC Sv. Júdu Tadeáša;
 • DC sídl. I Humenné
 • ZŠ Radvaň n. Laborcom;
 • DSS Udavské;
 • OZ Únia žien Lackovce
 • ZŠ Belá n. Cirochou
11.3.2019
12.3.2019
12.3.2019
13.3.2019
13.3.2019
14.3.2019
14.3.2019
14.3.2019
15.3.2019

Komárno

 • MŠ Kapitánova KN
 • MŠ Mieru KN
 • ZSS Komárno,
 • SOU technická Komárno
11.3.2019
13.3.2019
14.3.2019
15.3.2019

Košice

 • SSOŠ Postupimská 37, Košice – št. I. a II. roč.
 • Obecná knižnica, Vyšná Myšľa – verejnosť
 • ZŠ Požiarnická 3 – žiaci 2. stupňa
 • RÚVZ so sídlom v Košiciach – študenti III. roč. odb. VZ na LF UPJŠ
 • DC MČ Košice -Dargovských hrdinov – seniori
 • ZŠ Belehradská 21, Košice -- žiaci IV. roč.
 • Gymnázium, Poštová 9, Košice – št. II. roč.
 • RÚVZ so sídlom v Košiciach – št. I. roč. SZŠ
 • DC MČ Košice -KVP – seniori
 • RÚVZ so sídlom v Košiciach – študenti I. roč. odb. VZ na LF UPJŠ
 • DC MC Košice -Sever, Košice – seniori
 • Konzervatórium J. Adamoviča – št. I. a II. roč.
 • SZŠ Moyzesova 17, Košice -- št. III. a IV. roč.
 • ŠZŠ Rovníková 11, Košice - žiaci 2. stupňa
 • Spojená škola internátna Ždaňa, Osloboditeľov 26, okres Košice -okolie
 • Spojená škola internátna Ždaňa, Abovská 244,   okres Košice -okolie
 • ZŠ Požiarnická 3 - žiaci 2. stupňa
 • ZŠ Staničná 13 - žiaci 2. stupňa
 • DC MČ Košice- KVP – seniori
 • ZŠ Staničná 13 - žiaci 2. stupňa
4.3.2019
4.3.2019
8.3.2019
11.3.2019

11.3.2019
12.3.2019
12.3.2019
13.3.2019
13.3.2019
14.3.2019

14.3.2019
14.3.2019
14.3.2019
14.3.2019
18.3.2019

18.3.2019
 
18.3.2019
20.3.2019
20.3.2019
22.3.2019

Lučenec

 • ZŠ Divín
 • ŠZŠ Lučenec
 • Spoločnosť psoriatikov Lučenec
 • MŠ Lučenec
 • RÚVZ Lučenec        
11.-15.3.2019

Martin

 • Centrum pomoci Ligy proti rakovine - Martin
11.3.2019

Michalovce

 • Zasadačka RÚVZ
11.3.2019

Nové Zámky

 • VEK NÁDEJE - zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
 • NZBD ASTRA n.o. Zariadenie pre seniorov
11.3.2019

12.3.2019

Považská Bystrica

 • Denné centrum seniorov, ul. Športovcov
6. a 18.3.2019

Prievidza

 • MŠ Športová
 • MŠ Gorkého
 • Denné centrum Seniorov Sever Prievidza
 • MŠ Gorkého
 • MŠ Nábrežie Sv. Cyrila a Metoda
11.3.2019
12.3.2019
12.3.2019
13.3.2019
15.3.2019

Rimavská Sobota

 • RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote
13.3.2019

Rožňava

 • Stredná zdravotnícka škola v Rožňave
 • Stredná zdravotnícka škola v Rožňave
12.3.2019
13.3.2019

Senica

Súkromná stredná odborná škola podnikania
12.3.2019

Spišská Nová Ves

 • Svet zdravia, a.s. nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves
 • RÚVZ Spišská Nová Ves
 • Klub dôchodcov Smižany, KD Smižany
 • Obecný úrad Spišský Štvrtok
12.3.2019

13.3.2019
14.3.2019 15.3.2019
11. - 17.3.2019

Stará Ľubovňa

 • Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa
 • ZŠ a SŠ v okrese Stará Ľubovňa
 • Domov pre seniorov v Starej Ľubovni
 • Dom sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov v obci Jarabina
 • Senior Residence, Vyšné Ružbachy
 • Kluby dôchodcov v okrese Stará Ľubovňa
 • Základné organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa
 • Komunitné centrá v okrese Stará Ľubovňa 
11. - 17.3.2019

 

Svidník

 • ZŠ Mlynská Stropkov
 • Senior Klub Svidník
 • MŠ Cernina, ZŠ Cernina
 • MŠ gen. Svobodu Svidník
 • ZŠ Giraltovce
11.3.2019
12.3.2019
13.3.2019
14.3.2019
15.3.2019

Topoľčany

 • MŠ Škultétyho Topoľčany
 • Zariadenie pre seniorov KOMFORT n.o.
 • ZŠ a MŠ Gogoľova Topoľčany
 • MŠ Tríbečská I, Topoľčany
 • ZŠ sv. Ladislava Topoľčany, pobočka Mestskej knižnice v Topoľčanoch
 • MŠ Tríbečská II, Topoľčany
 • MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
12.3.2019
13.3.2019
13.3.2019
18.3.2019
19.3.2019
 
21.3.2019
27.3.2019

Trebišov

 • Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
14.03.2019

Trenčín

 • Sociálne služby Mesta Trenčín
14.3.2019

Trnava

 • Denné centrum, Trnava
 • Klub dôchodcov, Hrnčiarovce nad Parnou
 • Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
 • ZOMOT Trnava
7.3.2019  
13.3.2019  
20.3.2019   21.3.2019  

Veľký Krtíš

 • OPZ a VkZ , RÚVZ Veľký Krtíš
 • Regionálny týždenník Pokrok Veľký Krtíš
 • RÚVZ Veľký Krtíš – OPZ a VkZ
 • Klub dôchodcov Veľký Krtíš
 • VšNsP n.o. Veľký Krtíš –zariadenie pre seniorov
8.3.2019
4.3.2019
11.3.2019
12.3.2019
14.3.2019

Vranou nad Topľou

 • ZŠ Zámutov
 • Domov pre seniorov Gerionsenior
 • Základná škola Banské.
 • Denný stacionár Banské
11.3.2019
11.3.2019
14.3.2019
14.3.2019

Zvolen

 • Deň otvorených dverí na RÚVZ
 • - študenti SZŠ Zvolen a zamestnanci RÚVZ
13.3.2019

Žiar nad Hronom

 • Mestská knižnica J. Kollára Kremnica
 • Mestská knižnica Banská Štiavnica
 • ZŠ J. Horáka, Banská Štiavnica – modelovanie mozgu
 • KD Horná Ves- Horničan
 • KD Kremnica
11.-17.3.2019
11.-17.3.2019
14.3.2019

26.3.2019
27.3.2019

Žilina

 • Krajská knižnica v Žiline
 • RÚVZ so sídlom v Žiline
 • vybrané MŠ a ZŠ v Žiline
11.3.2019
12.3.2019
13. - 16.3.2019