ÚVZ SR: Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok na Slovensku, v krajinách EÚ a mimo EÚ Tlačiť E-mail
Štvrtok, 07. marec 2019 15:10

Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje na Slovensku od januára tohto roka do 6. marca 2019 celkovo 85 prípadov osýpok. Ich výskyt zaznamenali v Košickom, Prešovskom a Bratislavskom kraji, informuje Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

V okrese Trebišov je v spomínanom časovom rozmedzí hlásených 55 prípadov ochorení. V okrese Michalovce epidemiológovia zaregistrovali od začiatku roka 2019 celkovo 4 prípady ochorenia. Košické okresy nahlásili 23 prípadov ochorení na osýpky, okres Vranov nad Topľou 1 prípad a hlavné mesto Bratislava 2 prípady osýpok.

Úrad verejného zdravotníctva SR ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky venujú surveillance osýpok zvýšenú pozornosť. Epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok na Slovensku monitorujeme, v prípade zmeny v epidemiologickej situácii bezodkladne prijímame všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia tohto infekčného ochorenia.

Výskyt osýpok zaznamenávajú aj iné krajiny Európskej únie, v mnohých nie je dosiahnutá optimálna zaočkovanosť. Vyplýva to z dát Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) ako aj Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). „Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie," opätovne zdôrazňuje Ján Mikas.

Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 oznámilo 30 členských štátov EÚ / EHP celkovo 12 352 prípadov osýpok. Celkovo 8 596 prípadov osýpok (čo predstavuje 70 % z celkového počtu prípadov) bolo laboratórne potvrdených. Zo všetkých uvedených krajín len jedna krajina neevidovala ani jeden prípad – Island. Najvyšší počet prípadov hlásilo Francúzsko (2 913), Taliansko (2 517), Grécko (2 293) a Rumunsko (1 087).

Slovensko hlásilo za vlaňajšok 572 prípadov ochorení na osýpky, Česká republika 202 prípadov, Rakúsko 77 prípadov a Maďarsko 14 prípadov.

Výskyt prípadov osýpok za rok 2018 v krajinách mimo EÚ: Ukrajina hlásila 53 218 prípadov osýpok, Rusko 2 256 prípadov, Srbsko 5 076 prípadov.

V tabuľke nájdete informácie o výskyte osýpok v Európe, január – december 2018, ktoré zverejnilo Európske centrum pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC):


Krajina

Prípady osýpok,                         január - december 2018

Počet prípadov osýpok

počet úmrtí

Belgicko

120

 

Bulharsko

13

 

Cyprus

15

 

Česká republika

202

 

Dánsko

8

 

Estónsko

10

 

Fínsko

15

 

Francúzsko

2 913

3

Grécko

2 293

2

Holandsko

24

 

Chorvátsko

23

 

Írsko

90

 

Island

0

 

Litva

30

 

Lotyšsko

25

 

Luxembursko

4

 

Maďarsko

14

 

Malta

5

 

Nemecko

542

 

Nórsko

12

 

Poľsko

340

 

Portugalsko

171

 

Rakúsko

77

 

Rumunsko

1 087

22

Slovensko

572

 

Slovinsko

9

 

Španielsko

225

 

Švédsko

43

 

Taliansko

2 517

7

Veľká Británia

953

 

Spolu

12 352

34

Podrobnejšie informácie sú dostupné na webových stránkach ECDC – Európske centrum pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení a WHO - Svetová zdravotnícka organizácia:

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/measles-rubella-monthly-monitoring-report-february-2019.pdf

https://www.who.int/immunization/diseases/measles/en/