Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3681
Počet zobrazení obsahu : 21263949
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 9. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 01. marec 2019 13:20

chripkaV 9. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených  65 898  akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 296,5  osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  klesla o 19,2 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 402,2 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 556 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (788). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (400) a pneumónie (368).

Ochorenia hlásilo 59 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 49 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 9. kalendárnom týždni 2019 hlásených  10 793 ochorení (chorobnosť 376,1 /100 000), čo predstavuje 16,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 25,1 %.

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (1 074,6 /100 000).

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 9. kalendárnom týždni 2019 hlásené spolu v 57 výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-     39 materských škôl (10 v Žilinskom kraji, deväť v Banskobystrickom kraji, sedem v Trnavskom kraji, šesť v Trenčianskom kraji, tri v Košickom kraji a dve v Prešovskom a Nitrianskom kraji),

-     15 základných škôl (osem v Banskobystrickom kraji, po dve v Trnavskom, Žilinskom a Košickom kraji, a jedna v Prešovskom kraji),

-     tri stredné školy v Banskobystrickom kraji.

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO naďalej pretrváva zákaz návštev v 27 zdravotníckych zariadeniach:

-     11 x v Bratislavskom kraji (10 kliník UNB Bratislava-Ružinov, osem kliník v UNB Bratislava-Petržalka, sedem kliník v UNB Bratislava-Kramáre, dve kliniky v UNB Bratislava-Staré mesto, dve oddelenia v UNsP Milosrdní bratia, Gynekologicko-pôrodnická nemocnica KOCH, jedna klinika v Špecializovanej geriatrickej nemocnici Podunajské Biskupice, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Národný onkologický ústav, Národný ústav detských chorôb, Nemocnica Malacky)

-    4 x v Trenčianskom kraji (NsP Ilava, NsP Bojnice, Nemocnica Handlová, Nemocnica Partizánske)

-    1 x v Prešovskom kraji (vybrané oddelenia FNsP J. A. Reimana Prešov)

-    3 x v Trnavskom kraji (FN Trnava, Nemocnica A. Wintera Piešťany, LDCH Hlohovec)

-    4 x v Košickom kraji (UN LP Košice, DFN Košice, Nemocnica-Šaca, Železničná nemocnica Košice)

-    4 x v Nitrianskom kraji (PN Nitra, Špecializovaná nemocnica Nitra – Zobor, FN s poliklinikou Nové Zámky a Nemocnica Svet zdravia Topoľčany). 

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev aj zariadeniach sociálnej starostlivosti v Banskobystrickom kraji (DD a DSS Žiar nad Hronom).

 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 9. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 151 nazofaryngeálnych výterov a 46 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 75 vzoriek pozitívnych. Z toho:

-    23 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-    18 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-    19 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-    6 x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2) - like virus,

-    1 x vírus chrípky A/H3,

-    4 x adenovírus,

-    4 x respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených spolu 1 517 vzoriek biologického materiálu (992 nazofaryngeálnych výterov a 525 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 496 pozitívnych:

-    117 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-    116 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-    91 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-    52 x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus,

-    11 x vírus chrípky A/H3,

-    8 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-    66 x adenovírus,

-    29 x respiračný syncyciálny vírus,

-    6 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 9. kalendárnom týždni 2019 

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 9. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených spolu 17 prípadov SARI, z nich sa vyskytli štyri prípady v Prešovskom kraji, tri prípady v Banskobystrickom kraji, tri prípady v Žilinskom a Trenčianskom kraji, dva prípady v Košickom kraji  a po jednom prípade v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Ani jedna osoba nebola očkovaná proti chrípke. V troch prípadoch bol potvrdený vírus chrípky A(H1N1)pdm09 a v jednom prípade vírus chrípky nešpecifikovaný.    

Z celkového počtu prípadov SARI hlásených v 9. kalendárnom týždni 2019 skončilo  sedem  prípadov úmrtím. Išlo o 25-ročnú ženu z Košického kraja, 34-ročnú ženu z Prešovského kraja, 29-ročnú ženu a 56-ročného muža zo Žilinského kraja,  56-ročného muža z Banskobystrického kraja, 26-ročnú ženu z Nitrianskeho kraja, 70-ročnú ženu z Trnavského kraja. V dvoch prípadoch bol potvrdený vírus chrípky A(H1N1)pdm09.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo doteraz hlásených spolu 57 prípadov SARI, z ktorých 22 skončilo úmrtím.

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky