Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3688
Počet zobrazení obsahu : 21323330
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 8. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 22. február 2019 13:40

chripkaV 8. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 87 909 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 843,6 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 10,7 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 7 643,6 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 856 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (957). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (463) a pneumónie (436).

Ochorenia hlásilo 63% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 8. kalendárnom týždni 2019 hlásených 15 520 ochorení (chorobnosť 502,0 /100 000), čo predstavuje 17,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 13,0 %.

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (1 399,4 /100 000).

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 8. kalendárnom týždni 2019 hlásené spolu v 145 výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

- 87 materských škôl (29 v Nitrianskom kraji, 15 v Žilinskom kraji, 14 v Trnavskom kraji, 13 v Banskobystrickom kraji, deväť v Trenčianskom kraji, šesť v Košickom kraji, jeden v Prešovskom kraji),
- 55 základných škôl (20 v Banskobystrickom kraji, 16 v Nitrianskom kraji, osem v Trnavskom kraji, šesť v Trenčianskom kraji a päť v Žilinskom kraji),
- tri stredné školy (dve v Trnavskom kraji a jedna v Banskobystrickom kraji).

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev v 43 zdravotníckych zariadeniach:

- 13 x v Bratislavskom kraji (10 kliník UNB Bratislava-Ružinov, osem kliník v UNB Bratislava-Petržalka, šesť kliník v UNB Bratislava-Kramáre, dve kliniky v UNB Bratislava-Staré mesto, dve oddelenia v UNsP Milosrdní bratia, Gynekologicko-pôrodnická nemocnica KOCH, jedna klinika v Špecializovanej geriatrickej nemocnici Podunajské Biskupice, Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, Liečebňa sv. Františka, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Národný onkologický ústav, Národný ústav detských chorôb, Nemocnica Malacky)
- 8 x v Banskobystrickom kraji (päť v okrese Banská Bystrica, jedna v okrese Brezno, jedna v okrese Revúca a jedna v okrese Rimavská Sobota),
- 8 x v Trenčianskom kraji (FN Trenčín, NsP Nové Mesto nad Váhom, Nemocnica Bánovce nad Bebravou, NsP Myjava, NsP Ilava, NsP Bojnice, Nemocnica Handlová, Nemocnica Partizánske)
- 6 x v Prešovskom kraji (NÚTPCHaRCH Vyšné Hágy, Nemocnica Kežmarok, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, NsP sv. Jakuba Bardejov, vybrané oddelenia FNsP J. A. Reimana Prešov, lôžkové oddelenia nemocnice v Starej Ľubovni),
- 4 x v Trnavskom kraji (FN Trnava, Nemocnica A.Wintera Piešťany, LDCH Hlohovec, OAIM NsP Dunajská Streda)
- 4 x v Košickom kraji (UN LP Košice, DFN Košice, Nemocnica-Šaca, Železničná nemocnica Košice)

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev aj zariadeniach sociálnej starostlivosti v okrese Bardejov a v okrese Stará Ľubovňa.
Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 8. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 193 nazofaryngeálnych výterov a 70 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 124 vzoriek pozitívnych. Z toho:

- 41 x vírus chrípky A/H1pdm09,
- 32 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,
- 28 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
- 10 x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2) - like virus,
- 6 x vírus chrípky A/H3,
- 5 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
- 2 x respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených spolu 1 320 vzoriek biologického materiálu (841 nazofaryngeálnych výterov a 479 dvojíc sér).
Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 421 pozitívnych:

- 99 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,
- 93 x vírus chrípky A/H1pdm09,
- 72 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
- 46 x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus,
- 10 x vírus chrípky A/H3,
- 8 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
- 62 x adenovírus,
- 25 x respiračný syncyciálny vírus,
- 6 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 8. kalendárnom týždni 2019

tabulka

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 8. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených spolu 15 prípadov SARI, z nich sa vyskytlo sedem prípadov v Trenčianskom kraji, tri prípady v Trnavskom kraji, tri prípady v Banskobystrickom kraji a po jednom prípade v Nitrianskom a Košickom kraji.
Z celkového počtu hlásených prípadov SARI sa v šiestich prípadoch potvrdil vírus chrípky A(H1N1)pdm09 a v jednom prípade vírus chrípky A(H3).

Z celkového počtu prípadov SARI boli hlásené štyri úmrtia, u ktorých bol zároveň potvrdený vírus chrípky A(H1N1)pdm09. Jedno úmrtie bolo zaznamenané u 60-ročného muža z Trenčianskeho kraja, 35-ročného muža z Trenčianskeho kraja, u 65-ročného muža z Košického kraja a 66- ročného muža z Banskobystrického kraja. U všetkých sa potvrdil vírus chrípky A(H1N1)pdm09.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo doteraz hlásených spolu 37 prípadov SARI, z nich siedmi chorí zomreli.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf01

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf02

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf03

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky