Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3688
Počet zobrazení obsahu : 21323114
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 7. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 15. február 2019 13:43

chripkaV 7. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených  99 635 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 3 185,4  osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  stúpla o 8,0 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 8 871,9 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 636 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 387). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (685) a pneumónie (564).

Ochorenia hlásilo 64% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 7. kalendárnom týždni 2019 hlásených  18 041 ochorení (chorobnosť 576,8/100 000), čo predstavuje 18,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 13,3 %.

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (1 622,8/100 000).
 

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 7. kalendárnom týždni 2019 hlásené spolu v 361 výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-     158 materských škôl (37 v Banskobystrickom kraji, 32 v Košickom kraji, 25 v Prešovskom kraji, 24 v Nitrianskom kraji, 18 v Trnavskom kraji, 11 v Žilinskom kraji, deväť v Trenčianskom kraji a dve v Bratislavskom kraji),

-     170 základných škôl (50 v Prešovskom kraji, 35 v Košickom kraji, 34 v Banskobystrickom kraji, 18 v Nitrianskom kraji, 15 v Trnavskom kraji, 10  v Trenčianskom kraji, sedem v Žilinskom kraji a jedna v Bratislavskom kraji),

-     33 stredných škôl (13 v Prešovskom kraji, 11 v Košickom kraji, tri v Banskobystrickom kraji, tri v Trnavskom kraji, dve v Nitrianskom kraji a jedna v Žilinskom kraji)
 

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev v 26 zdravotníckych zariadeniach:

 -  12 v Bratislavskom kraji, štyri v Trnavskom kraji, štyri v Trenčianskom kraji, tri v  Banskobystrickom kraji  a tri v Prešovskom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 7. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 135 nazofaryngeálnych výterov a 53 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 97 vzoriek pozitívnych. Z toho:

-      v 24 prípadoch vírus chrípky A/H1pdm09,

-      v 20 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-      v 18 prípadoch vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-      v 16 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2) - like virus,

-      v 10 prípadoch adenovírus,

-      v piatich prípadoch sa potvrdil respiračný syncyciálny vírus,

-      v štyroch prípadoch vírus chrípky A/H3(graf 3).
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených spolu 1 057 vzoriek biologického materiálu (648 nazofaryngeálnych výterov a 409 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 297 pozitívnych:

-      36x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus,

-      52x vírus chrípky A/H1pdm09,

-      4x vírus chrípky A/H3,

-      44x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-      67x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-      3x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-      62x adenovírus,

-      23x respiračný syncyciálny vírus,

-      6x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 7. kalendárnom týždni 2019

tab

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 7. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených spolu 15 prípadov SARI, z nich sa štyri prípady v Prešovskom kraji, štyri prípady v Trenčianskom kraji, tri  prípady v Nitrianskom kraji a po dvoch prípadoch v Trnavskom a v Žilinskom kraji.

Z celkového počtu hlásených prípadov SARI sa v piatich prípadoch potvrdil vírus chrípky (4 x vírus chrípky A(H1N1)pdm09 a 1 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like). 

Z celkového počtu prípadov SARI boli hlásené tri úmrtia, u dvoch z nich bol potvrdený vírus chrípky. Jedno úmrtie bolo zaznamenané u 61-ročnej ženy z Prešovského kraja a u 60-ročného muža z Trenčianskeho kraja. U obidvoch sa potvrdil vírus chrípky A(H1N1)pdm09.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo doteraz hlásených spolu 22 prípadov SARI, z nich traja chorí zomreli.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1:  Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky