Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3688
Počet zobrazení obsahu : 21323354
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 6. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 08. február 2019 13:27

chripkaV 6. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 92 981 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 950,2 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 13,3% (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 8 529,0 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 250 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 200). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (550) a pneumónie (500).

Ochorenia hlásilo 65% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 54 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 6. kalendárnom týždni 2019 hlásených 16 043 ochorení (chorobnosť 509,0/100 000), čo predstavuje 17,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 43,8 %.

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (1 507,4/100 000).

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 6. kalendárnom týždni 2019 hlásené spolu v 215 výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

- 128 materských škôl (39 v Košickom kraji, 28 v Prešovskom kraji, 17 v Trnavskom kraji, 13 v Banskobystrickom kraji, 11 v Nitrianskom kraji, desať v Žilinskom kraji, sedem v Trenčianskom kraji a tri v Bratislavskom kraji),
- 73 základných škôl (24 v Prešovskom kraji, 14 v Košickom kraji, 13 v Nitrianskom kraji, 9 v Banskobystrickom kraji, šesť v Žilinskom kraji, päť v Trnavskom kraji, a dve v Bratislavskom kraji),
- tri spojené základné školy s materskou školou (jedna v Bratislavskom a dve v Banskobystrickom kraji),
- osem stredných škôl (štyri v Prešovskom kraji, dve v Nitrianskom kraji a dve v Košickom kraji),
- jedno centrum voľného času v Nitrianskom kraji.

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev v ôsmich zdravotníckych zariadeniach:

- päť v Bratislavskom kraji ( Národný ústav detských chorôb, UNB Nemocnica Ružinov, UNB Nemocnica akad. Ladislava Dérera, UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Klinika pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU a UNB, a Nemocnica Malacky a Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava),
- dve v Banskobystrickom kraji (VšNZP a DSS vo Veľkom Krtíši),
- jedno v Prešovskom kraji (Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 6. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 104 nazofaryngeálnych výterov a 21 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 77 vzoriek pozitívnych. Z toho:

- v 28 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,
- v 24 prípadoch vírus chrípky A/H1pdm09,
- v 10 prípadoch adenovírus,
- v siedmich prípadoch vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
- v piatich prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2) - like virus,
- v troch prípadoch sa potvrdil respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených spolu 869 vzoriek biologického materiálu (513 nazofaryngeálnych výterov a 356 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 200 pozitívnych:

- 20x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus
- 28x vírus chrípky A/H1pdm09
- 26x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie
- 47x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like
- 3x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie
- 52x adenovírus
- 18x respiračný syncyciálny vírus
- 6x Mycoplasma pneumoniae

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 6. kalendárnom týždni 2019

tabulka01

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 6. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených päť prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI. Išlo o 59-ročnú ženu z Košického kraja, 30-ročného muža z Nitrianskeho kraja, 62-ročného muža z Trenčianskeho kraja, 58-ročného muža a 44-ročného muža z Prešovského kraja.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,
- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf01

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf02

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf03


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky