Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3688
Počet zobrazení obsahu : 21323453
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 5. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 01. február 2019 11:50

chripkaV 5. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených  75 668 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 604,1 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  stúpla o 24, 6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 7 786,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 717 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (897). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (464) a pneumónie (356).

Ochorenia hlásilo 59 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 5. kalendárnom týždni 2019 hlásených  10 286 ochorení (chorobnosť 354,0/100 000), čo predstavuje 13,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 62,0 %.

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (1 087,0/100 000).

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 5. kalendárnom týždni 2019 hlásené spolu v 190 výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-     119 materských škôl (35 v Košickom kraji, 25 v Prešovskom kraji, 18 v Trnavskom kraji, 13 v Banskobystrickom kraji, desať v Trenčianskom kraji, deväť v Nitrianskom kraji, sedem v Žilinskom kraji, dve v Bratislavskom kraji),

-     65 základných škôl (25 v Prešovskom kraji, 17 v Košickom kraji, 9 v Banskobystrickom kraji, šesť v Trnavskom kraji, päť v Nitrianskom kraji, tri v Žilinskom kraji),

-     dve spojené základné školy s materskou školou (jedna v Bratislavskom a jedna v Trenčianskom kraji),

-     štyri stredné školy (dve z Košického a dve z Prešovského kraja).

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev v dvoch zdravotníckych zariadeniach (Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch v Prešovskom kraji a Nemocnica s poliklinikou Revúca v Banskobystrickom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 5. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 58 nazofaryngeálnych výterov a 21 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 32 vzoriek pozitívnych. Z toho:

-      v 17 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-      v ôsmich prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2) - like virus,

-      v troch prípadoch vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-      v dvoch prípadoch vírus chrípky A/H1pdm09

-      v dvoch prípadoch sa potvrdil respiračný syncyciálny vírus (graf 3).
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených spolu 744 vzoriek biologického materiálu (409  nazofaryngeálnych výterov a 335 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 123 pozitívnych:

-      15x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus

-      4x vírus chrípky A/H1pdm09

-      19x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-      19x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like

-      3x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-      42x adenovírus

-      15x respiračný syncyciálny vírus

-      6x Mycoplasma pneumoniae
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
 Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 5. kalendárnom týždni 2019

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 5. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený žiadny prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky