Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3688
Počet zobrazení obsahu : 21323370
Informácie o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 4. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 25. január 2019 13:04

chripkaV 4. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 61 393 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 089,7 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 19,1% (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 382,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 404 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (807). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (310) a pneumónie (287).

Ochorenia hlásilo 60 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 51 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 4. kalendárnom týždni 2019 hlásených 6 418 ochorení (chorobnosť 218,5/100 000), čo predstavuje 10,5% z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 45,1 %.

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (677,9/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 4. kalendárnom týždni 2019 hlásené spolu v 72 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:
- 51 materských škôl (21 v Košickom kraji, 11 v Trnavskom kraji, osem v Prešovskom kraji, po štyri v Nitrianskom a Žilinskom kraji, dve v Banskobystrickom kraji a jedna v Trenčianskom kraji),
- 20 základných škôl (12 v Prešovskom kraji, po tri v Nitrianskom a Košickom kraji a dve v Žilinskom kraji),
- jedna základná škola s materskou školou v Banskobystrickom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 4. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 36 nazofaryngeálnych výterov a 29 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 27 vzoriek pozitívnych. Päť vzoriek bolo pozitívnych na vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus, dve vzorky pozitívne na vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like, tri vzorky pozitívne na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, 16 vzoriek pozitívnych na adenovírus, jedna vzorka pozitívna Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 665 vzoriek biologického materiálu (351 nazofaryngeálnych výterov a 314 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 91 pozitívnych:
- 7x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus
- 2x vírus chrípky A/H1pdm09
- 16x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie
- 2x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like
- 3x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie
- 42x adenovírus
- 13x respiračný syncyciálny vírus
- 6x Mycoplasma pneumoniae

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 4. kalendárnom týždni 2019

tabulka

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 4. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf01

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf02

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

 graf03

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky