Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3681
Počet zobrazení obsahu : 21265328
Informácie o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 3. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 18. január 2019 13:53

chripkaV 3. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 49 081 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 754,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  stúpla o 6,4% (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 913,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 204 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (631). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (363) a pneumónie (210).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 3. kalendárnom týždni 2019 hlásených  4 210 ochorení (chorobnosť 150,5/100 000), čo predstavuje 8,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 5,2 %.

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (430/100 000).
 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 3. kalendárnom týždni 2019 hlásené spolu v 19 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-     12 materských škôl (šesť v Prešovskom kraji, tri v Košickom kraji, po jednej v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji),

-     sedem základných škôl (šesť v Prešovskom kraji a jedna v Nitrianskom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 3. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 34 nazofaryngeálnych výterov a 16 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo osem vzoriek pozitívnych. Jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus, tri vzorky pozitívne na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, dve vzorky pozitívne na adenovírus a jedna vzorka pozitívna na respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 600 vzoriek biologického materiálu (315  nazofaryngeálnych výterov a 285 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 64 pozitívnych:

-     2 x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus

-     2 x vírus chrípky A/H1pdm09

-     13 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-     3x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-     26 x adenovírus

-     13x respiračný syncyciálny vírus

-     5x Mycoplasma pneumoniae
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 3. kalendárnom týždni 2019

tab

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 3. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky