Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3260
Počet zobrazení obsahu : 18659326
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 2. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 11. január 2019 14:32

chripkaV 2. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 45 646 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 649,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 46,3% (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 808,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 090 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (553). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (285) a pneumónie (252).

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 47 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 2. kalendárnom týždni 2019 hlásených 3 959 ochorení (chorobnosť 143,1/100 000), čo predstavuje 8,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 107,3 %.

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (415,1/100 000).

V 2. kalendárnom týždni 2019 bol z dôvodu zvýšenej chorobnosti klientov na akútne respiračné ochorenia vydaný zákaz návštev v Centre sociálnych služieb v okrese Bytča. Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu hlásené nebolo.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 2. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 28 nazofaryngeálnych výterov. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo sedem vzoriek pozitívnych. Jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus, jedna vzorka pozitívna na virus chrípky B bez bližšej špecifikácie a päť vzoriek pozitívnych na respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 550 vzoriek biologického materiálu (281 nazofaryngeálnych výterov a 269 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 56 pozitívnych:

- 1 x vírus chrípky A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus
- 2 x vírus chrípky A/H1pdm09
- 10 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie
- 2x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie
- 24 x adenovírus
- 12 x respiračný syncyciálny vírus
- 5x Mycoplasma pneumoniae

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 2. kalendárnom týždni 2019

tabulka

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 2. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf01

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf02

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf03

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky