Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3260
Počet zobrazení obsahu : 18655799
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 1. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 04. január 2019 13:50

chripkaV 1. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 24 054 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1127,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 39,1% (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3 864,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 682 osôb, čo predstavuje 2,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (324). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (231) a pneumónie (127).

Ochorenia hlásilo 44 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 36 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 1. kalendárnom týždni 2019 hlásených 1 473 ochorení (chorobnosť 69,0/100 000), čo predstavuje 6,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 53,0 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (221,7/100 000).

V 1. kalendárnom týždni 2019 nebolo hlásené prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 1. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu 13 nazofaryngeálnych výterov. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli dve vzorky pozitívne. Jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a jedna vzorka pozitívna na respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 504 vzoriek biologického materiálu (253 nazofaryngeálnych výterov a 251 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 49 pozitívnych:
- 10 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie
- 2 x vírus chrípky A/H1pdm09
- 1x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie
- 24 x adenovírus
- 7 x respiračný syncyciálny vírus
- 5x Mycoplasma pneumoniae

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 1. kalendárnom týždni 2019

tabulka

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 1. kalendárnom týždni 2019 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI. Išlo o 87-ročnú ženu z Trenčianskeho kraja.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf01

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf02

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf03


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky