Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3260
Počet zobrazení obsahu : 18655625
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 51. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 21. december 2018 12:23

chripkaV 51. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 54 415 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 100,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 5,5 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 720,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 080 osôb, čo predstavuje 2,0 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (498). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (339) a pneumónie (243).

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom a Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 51. kalendárnom týždni 2018 hlásených 4 758 ochorení (chorobnosť 183,7/100 000), čo predstavuje 8,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 10,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (582,2/100 000).

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 51. kalendárnom týždni 2018 hlásené v 45 výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 29 materských škôl (osem  v Košickom kraji, šesť v Nitrianskom a Trnavskom kraji, päť v Prešovskom kraji, tri v Žilinskom kraji a jedna v Banskobystrickom kraji) a 16 základných škôl (päť v Prešovskom a Trnavskom kraji, štyri v Nitrianskom kraji a dve v Košickom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 51. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 24 nazofaryngeálnych výterov. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky  A/H1pdm09 a jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie. (graf 3).
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 460 vzoriek biologického materiálu (223  nazofaryngeálnych výterov a 237 dvojíc sér). Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 46 pozitívnych:

-          deväť na vírus A bez bližšej špecifikácie

-          dve na vírus chrípky A/H1pdm09

-          jedna na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          23 na adenovírus

-          šesť na respiračný syncyciálny vírus

-          päť na Mycoplasma pneumoniae
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 51. kalendárnom týždni 2018 

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 51. kalendárnom týždni 2018 nebol hlásený ani jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.    

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

 v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky