Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3823
Počet zobrazení obsahu : 22186860
Svetový deň bez tabaku 31. máj 2009 na RÚVZ Tlačiť E-mail

RÚVZ Bratislava

29. mája budú pracovníci poradne  poskytovať základné informácie od 7.00 - 15.00 hod.

Tel.: 02/48281262.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Spišská Nová Ves

29. mája budú pracovníci poradne  poskytovať základné informácie a meranie CO2 na Letnej ulici, vykonávať záujemcom merania Smokerlyzerom. Súbežne bude realizovaná akcia "Vymeň cigaretu za vitamín" - Gymnázium - vyplnenie ankety.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Poprad

Akcia v príprave - zapožičanie si Smokerlyzera.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Dunajská Streda

29. mája budú pracovníci poradne   realizovať akciu pre verejnosť  pracovníčkami poradne zdravia za pomoci prístroja Smokerlyzer. K Svetovému dňu bude pre verejnosť uverejnený článok v týždenníku Csallókoz.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Svidník

"Deň otvorených dverí poradní zdravia ",  poradenstvo a vyšetrenie Smokerlyzerom.

--------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Zvolen

29. mája budú pracovníci poradne   realizovať akciu pre verejnosť  na strednej odbornej škole dopravnej a Strednej združenej škole vo Zvolene. Meranie CO2 vo vydychovanom vzduchu.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Lučenec

29. mája budú pracovníci poradne   realizovať akciu pre verejnosť  - vyšetrenie CO2. Uvedená akcia uverejnená v mestských novinách a rozhlase a propagovaná na webovej stránke.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Banská Bystrica

Príprava a realizácie akcie pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu od 25. mája do 29. mája na rôznych miestach mesta B. Bystrica a Brezno. Aktivity - meranie CO2 vo vydychovanom vzduchu, meranie krvného tlaku, percenta telesného tuku, individuálne poradenstvo na prevenciu fajčenia, edukačný materiál.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Topolčany

29. mája budú pracovníci poradne realizovať akciu pre verejnosť v priestoroch zasadačky RÚVZ.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Galanta 

29. mája budú pracovníci poradne   realizovať akciu pre verejnosť  v Mestskom kultúrnom stredisku v Seredi (meranie smokerlyzerom a informovanie o škodlivosti fajčenia).

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Rimavská Sobota

29. mája budú pracovníci poradne  realizovať akciu pre verejnosť meranie smokerlyzerom a informovanie o škodlivosti fajčenia vyšetrením kapacity pľúc prenosným spirometrom.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Čadca

29. mája budú pracovníci poradne realizovať akciu pre verejnosť  za pomoci prístroja Smokerlyzer v Supermarkete Terno.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Žiar nad Hronom

29. mája budú pracovníci poradne realizovať akciu pre verejnosť  za pomoci prístroja Smokerlyzer na Námestí Matice slovenskej.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Senica

Akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu v obchodnom centre

 Kaufland .

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Liptovský Mikuláš

Celodenná zdravotno-výchovná akcia pre verejnosť v spolupráci s Mestským úradom - meranie CO2 prístrojom smokerlyzer, meranie TK Omron a poradenstvo sa vyplnením dotazníka.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Košice

Cieľom aktivít k Svetovému dňu bez tabaku  je informovať rôzne vekové skupiny. Informačno-propagačná činnosť - oslovenie základných a stredných škôl - informačný leták - zdravotné varovania. Výchovno-vzdelávacia - besedy na školách  5 ZŠ. Vo vzťahu k dospelej populácií - participácia na Zdravotnom programe pre T-Systems Slovakia- poradenstvo na odvykanie od fajčenia, individuálna intervencia, stanovenie obsahu CO2 prostredníctvom smokerlyzeru. Spolupráca poradensko-vzdelávacieho charakteru pre rómskych aktivistov.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Humenné

29. mája budú pracovníci poradne realizovať akciu pre verejnosť  za pomoci prístroja smokerlyzer na námestí v Humennom a 28. mája na RÚVZ u pracovníkov RÚVZ.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Bardejov

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom v obchodnom dome "Centrum".

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Trnava

Klientom je vykonávané poradenstvo a meranie CO2 počas celého týždňa od 25. 05. 2009.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Trebišov

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Nitra

Príprava edukačného materiálu na prevenciu fajčenia - materiál distribuovaný do škôl v spádovom území Nitra. Škola obchodu a služieb  vykonávané u študentov meranie CO2 vo

vydychovanom vzduchu pomocou Smokerlyzera. Intervenčné aktivity so zameraním na prevenciu fajčenia.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Michalovce

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom v čase od 10.30 - 13.30 na námestí Osloboditeľov. Verejnosti sa budú rozdávať letáky so zameraním na škodlivosť od fajčenia (nástenka, pútač, článok ako infotext, téma ponúkaná tlači, TV, informáciu o SDBT obdržia zdravotnícke zariadenia v regióne, na všetky školy v regióne elektronickou poštou).

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Považská Bystrica

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom v priestoroch nefajčiarskej internetovej kaviarne.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Žilina

K Svetovému dňu bez tabaku - Aktivity 21.- 22. 5. 2009 na dvoch stredných školách s približne 100 študentmi.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Komárno

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom v Shopping Center. Podujatie bude realizované prostredníctvom lekára  a asistenta Podpory zdravia.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Trenčín

Dňa 29. 05. 2009 bude zrealizovaná akcia pre verejnosť - vyšetrenie CO2 vo vydychovanom vzduchu fajčiarom v priestoroch vestibulu Polikliniky Trenčín.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Dolný Kubín

K Svetovému dňu bez tabaku - športové dni mesta Tvrdošín - 27. 5. 2009 a aktivity na vybraných školách regiónu.

--------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Rožňava

K Svetovému dňu bez tabaku  vyšetrenie CO2 vo vydychovanom  vzduchu v priestoroch polikliniky NsP sv. Barbory.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Bojnice

K Svetovému dňu bez tabaku  vyšetrenie CO2 vo vydychovanom  vzduchu v priestoroch  Námestia SNP.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Martin

K Svetovému dňu bez tabaku  vyšetrenie CO2 vo vydychovanom  vzduchu v priestoroch Mestského úradu Martin, alebo OD Tulip.

---------------------------------------------------------------------------

RÚVZ Nové Zámky

K Svetovému dňu bez tabaku  pre verejnosť vyšetrenie COvo vydychovanom  vzduchu