Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3260
Počet zobrazení obsahu : 18656169
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 50. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 14. december 2018 14:03

chripkaV 50. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 55 104 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 990,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 7,6 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 388,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1267 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (653). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (380) a pneumónie (234).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 47 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom a Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 50. kalendárnom týždni 2018 hlásených 4 616 ochorení (chorobnosť 166,7/100 000), čo predstavuje 8,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 11 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (492,6/100 000).

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 50. kalendárnom týždni 2018 hlásené v 32 výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 27 materských škôl (13 v Košickom kraji, sedem v Nitrianskom kraji, tri v Žilinskom kraji, po dve v Prešovskom a Trnavskom kraji) a štyri základné školy v Košickom kraji a jedna základná škola v Nitrianskom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 50. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 36 nazofaryngeálnych výterov a 16 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli tri vzorky pozitívne na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, jedna vzorka na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, tri vzorky na adenovírus a dve vzorky  na respiračný syncyciálny vírus. (graf 3).
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 436 vzoriek biologického materiálu (199 nazofaryngeálnych výterov a 237 dvojíc sér). Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 44 pozitívnych:

-          osem na vírus typu A bez bližšej špecifikácie

-          jedna na vírus chrípky typu A/H1pdm09

-          jedna na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          23 na adenovírus

-          šesť na respiračný synciciálny vírus

-          päť na Mycoplasma pneumoniae
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 50. kalendárnom týždni 2018

tab

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 50. kalendárnom týždni 2018 nebol hlásený ani jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.    

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky