Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a v krajinách mimo Európskej únie (november 2018) Tlačiť E-mail
Piatok, 23. november 2018 11:31

Epidémie osýpok v krajinách EÚ pokračujú, pretože v mnohých nie je dosiahnutá optimálna zaočkovanosť. Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie. Najnovšie údaje Svetovej zdravotníckej organizácie poukazujú na to, že iba štyri krajiny EÚ (Maďarsko, Portugalsko, Slovensko a Švédsko) sa pohybujú na úrovni 95-percentnej zaočkovanosti populácie.

V tabuľke nájdete informácie o výskyte osýpok v Európe k 30. 9. 2018, ktoré zverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb:

osypky_tab_23112018Výskyt prípadov osýpok za rok 2018 v krajinách mimo EÚ

Krajina

Počet prípadov osýpok

z toho počet úmrtí

Izrael

882

 -

Maurícius

1 167

4

Rusko

4000

Srbsko

5 764

Ukrajina

36 455

15Podrobnejšie informácie sú dostupné na webových stránkach  ECDC – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb:


https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR-Week-45-4-10-November-2018.pdf


https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/measles-rubella-monthly-monitoring-report-november-2018.pdf


 

Odbor epidemiológie, ÚVZ SR