Imunologický prehľad 2018: Vyšetrujeme odobrané vzorky krvi s cieľom zistiť hladinu protilátok proti vybraným prenosným ochoreniam Tlačiť E-mail
Utorok, 20. november 2018 13:45

scienceV Národnom referenčnom centre pre morbilli, mumps a rubeolu (NRC pre MMR) pri Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a na Špecializovanom pracovisku pre vírusové hepatitídy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici sa v súčasnosti realizujú vyšetrenia hladiny protilátok proti šiestim prenosným ochoreniam v rámci Imunologického prehľadu (IP) 2018.


Odborníci v laboratóriách zisťujú stav imunity slovenskej populácie proti osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovej hepatitíde A, B a C. Odbery vzoriek krvi v rámci IP 2018 realizovali prostredníctvom všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní lekári pre dospelých od 1. júla 2018  do 12. októbra 2018. V rámci IP 2018 budú vyšetrené séra celkovo od 4218 osôb, detí aj dospelých vo veku od 1 do 69 rokov.


Po ukončení vyšetrení protilátok sa v priebehu decembra 2018 budú výsledky sumarizovať, vyhodnocovať a štatisticky spracovávať. Prvé výsledky IP by mali byť známe ku koncu roka 2018.


Lekári, ktorí vykonávali odbery krvi v rámci IP 2018 oznámia každému účastníkovi, alebo jeho zákonnému zástupcovi výsledky sérologického vyšetrenia a v prípade patologických alebo neočakávaných nálezov zabezpečia a odporučia potrebnú zdravotnú starostlivosť, resp. možnosť dať sa zaočkovať.


Mimoriadne dôležitou podmienkou realizácie IP 2018 bola ochota vybraných osôb zúčastniť sa vyšetrení spojených s odberom krvi i aktívny prístup všeobecných lekárov pre deti a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí zabezpečovali odbery krvi.


Poďakovanie patrí aj členom koordinačného tímu ÚVZ SR, pracovníkom odborov a oddelení epidemiológie všetkých 36 RÚVZ v SR a Špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a NRC pre MMR ÚVZ SR za úspešné zvládnutie tejto dôležitej fázy IP 2018.


Výsledky sérologických vyšetrení vzoriek krvi budú slúžiť na prípadné prehodnotenie, úpravu či zmenu stratégie očkovania na Slovensku.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky