ÚVZ SR: V Nitrianskom kraji evidujeme dva prípady osýpok Tlačiť E-mail
Piatok, 16. november 2018 12:10

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre eviduje dva laboratórne potvrdené prípady osýpok v Nitrianskom kraji. Obidve choré osoby boli hospitalizované na Infekčnej klinike v Nitre.


Išlo o 17 ročného občana Ukrajiny, ktorý prišiel na návštevu rodiny do Nových Zámkov. Pacient bol hospitalizovaný a už je v domácej liečbe. 
Druhý laboratórne potvrdený prípad osýpok  bol zaznamenaný u 11 mesačného dieťaťa z okresu Šaľa. Prvé príznaky  sa objavili  dňa 9. 11. 2018. Dieťa je vzhľadom k veku neočkované, navštívilo Turecko a v súčasnosti je hospitalizované.


Epidemiológovia z RÚVZ Nitra a RÚVZ Nové Zámky okamžite zabezpečili v ohniskách nákazy všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia osýpok.


„Z dôvodu ďalšieho možného importu osýpok z okolitých krajín je potrebná zvýšená ostražitosť zdravotníckych pracovníkov, najmä praktických lekárov pre deti a dorast a dospelých, aby v rámci diferenciálnej diagnostiky pri pozitívnych klinických príznakoch (exantémové ochorenia s horúčkou) a pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze, mysleli aj na toto závažné prenosné ochorenie,“ 
povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.


Osýpky aj v okrese Trebišov

Osýpky sa v súčasnosti vyskytujú aj v okrese Trebišov. Výraznejšie tam začali pribúdať od začiatku septembra 2018, a to v rámci prirodzenej migrácie obyvateľstva. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove zaznamenal od septembra 2018 do 15. novembra 2018 40 prípadov ochorení na osýpky. Veľká časť ochorení je zaznamenaná u detí, ktoré ešte nedosiahli potrebný vek na povinné očkovanie proti tomuto ochoreniu. Ochorenia boli evidované v meste Sečovce (16 prípadov), v obci Parchovany (11 prípadov),  v meste Trebišov (sedem prípadov), v obci Hrčeľ (tri prípady) a po jednom ochorení v obciach Kravany, Plechotice a Malé Ozorovce. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  zabezpečil príslušné protiepidemické opatrenia.


Epidémia osýpok v okresoch Michalovce a Sobrance je ukončená

Epidémia osýpok v okresoch Michalovce a Sobrance, ktorá trvala vyše štyri mesiace, je už ukončená, potvrdili epidemiológovia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach. Posledné ochorenie evidovali v týchto okresoch 20. septembra 2018. Od začiatku mája tohto roka zaznamenali 447 prípadov osýpok v okrese Michalovce a Sobrance. Osýpky sa v okrese Michalovce začali šíriť z obce Drahňov. Išlo o tri importované prípady ochorenia z Veľkej Británie.


Situáciu vo výskyte osýpok pozorne monitorujeme

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva venujú zvýšenú pozornosť surveillance osýpok a pozorne monitorujú epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok na Slovensku aj v okolitých krajinách.


Osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam

Osýpky sú jedným z najzávažnejších vírusových ochorení detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Najúčinnejším preventívnym opatrením proti osýpkam je očkovanie. Pravidelné povinné očkovanie detí sa vykonáva v rámci prvej dávky v 15. až 18. mesiaci veku dieťaťa, v rámci druhej dávky v 11. roku života.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

  hlavný hygienik Slovenskej republiky