ÚVZ SR: Pri preventívnych meraniach sme zachytili rizikový faktor pre srdce Tlačiť E-mail
Piatok, 28. september 2018 07:24

Letak_Od_srdca_k_srdcuOsem krajských regionálnych úradov verejného zdravotníctva sa zapojilo do projektu Od srdca k srdcu. Merania činnosti srdca uskutočnili počas výjazdov a pri návštevách klientov v Poradenských centrách ochrany a podpory zdravia.


Hlavným cieľom projektu Od srdca k srdcu je zachytiť prípady hypertenzie a prípadné riziko atriálnej fibrilácie – chvenia predsiení srdca. Je najčastejšou poruchou srdcového rytmu a tiež hlavný rizikový faktor pre vznik cievnej mozgovej príhody. Včasné zistenie atriálnej fibrilácie a  liečba pomáha znížiť riziko infarktu a mozgovej porážky až o 68 %.

„Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia 8 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, od júla do septembra 2018 v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Bratislave, v Nitre, v Prešove, v Trnave, v Žiline a v Trenčíne vyšetrili celkovo 792 klientov, pričom u pätnástich osôb zistili atriálnu fibriláciu,“ informuje Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zomiera každý rok celosvetovo na kardiovaskulárne choroby ročne viac ako 17 miliónov ľudí, pritom však až v 80 percentách možno predčasnému infarktu a mŕtvici predísť.


Bezplatné odborné poradenstvo, ktoré poskytuje všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku v Poradenských centrách ochrany a podpory zdravia, je jednoduchou a dostupnou formou prevencie proti ochoreniam srdca a ciev, ale aj proti iným neprenosným chronickým ochoreniam.   


Dňa 30. septembra 2018 si pripomíname Svetový deň srdca s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o význame prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Medzi hlavné faktory patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky