Mesiac úcty k starším Tlačiť E-mail
Piatok, 21. september 2018 13:21

V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov 1. október ako „Medzinárodný deň starších“. Dôvodom spomínaného vyhlásenia bola správa o demografickom vývoji, ktorá skonštatovala, že populácia starne. „Medzinárodný deň starších“ si pripomíname už 28. rok. Počas tohto dňa na všetkých regionálnych úradov verejného zdravotníctva bude prebiehať „Deň otvorených dverí“, ktorý bude zameraný hlavne na „Pohybovú aktivitu seniorov ako prevenciu vzniku osteoporózy a pádov“. Zároveň počas Mesiaca úcty k starším pracovníci odborov podpory zdravia zrealizujú workshopy a besedy so seniormi na témy: Očkovanie = upevnenie dobrého zdravia a prevencia už existujúcich ochorení, Zvoľ si zdravý životný štýl a mysli na prevenciu rakoviny hrubého čreva.

Spomínané výchovno-vzdelávacie aktivity budú uskutočnené aj v súvislosti s plnením Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020, v ktorom úrady verejného zdravotníctva majú za cieľ podporovať aktívne starnutie, zdravý životný štýl a celkové zdravie seniorov.