Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458458
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (37. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 14. september 2018 13:44

swimming_poolRegionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) v 37. kalendárnom týždni  vykonávali monitoring kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa už len ojedinele.


V tomto týždni naďalej dochádzalo k ukončovaniu prevádzky umelých aj prírodných kúpalísk.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


Ku koncu 37. týždňa bola ukončená prevádzka na prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK"): Delňa, Zelená voda – Kurinec, Zlaté piesky. Oficiálne zatiaľ nebola ukončená len prevádzka na PK Slnečné jazerá v Senci.


Odber vzorky vody na kúpanie bol v 37. týždni vykonaný
napr. v Ivanke pri Dunaji.

Opakovaný odber vzorky vody z dôvodu premnoženia cyanobaktérií bol dňa 11.9.2018 realizovaný na Počúvadlianskom jazere. Výsledky laboratórnych rozborov preukázali ďalšie zvýšenie množstva cyanobaktérií a naďalej platí, že voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov. Ďalší odber už v tomto roku nebude vykonaný.


Na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach sa naďalej Nedporúča kúpanie a vodné športy pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom (informácia pre verejnosť vydaná dňa 14.8.2018). U dospelých zdravých osôb sa táto kvalita vody považuje za prípustnú.UMELÉ KÚPALISKÁ


V
prevádzke bolo na konci 37. týždňa 64 kúpalísk (242 bazénov).


Počas 37. týždňa bola ukončená prevádzka všetkých letných kúpalísk (ďalej len „LK“) a bazénov v ďalších okresoch, na ktorých vykonávajú ŠZD RÚVZ Košice, Prešov, Žilina.


V ostatných okresoch Slovenska dochádzalo na kúpaliskách k postupnému ukončovaniu KS, pričom prevádzkovaných zostalo už len niekoľko sezónnych kúpalísk (napr. Termálne kúpalisko Sliač, Vodný svet Číž, LK Tisovec, Biokúpalisko BOROVICA, Aquathermal Senec, Biokúpalisko Tri vody, LK Malacky, Verejné kúpalisko Poltár, Penzión KOTVA atď.).


Ku čiastočnému ukončeniu prevádzky došlo od minulého týždňa na ďalších siedmych kúpaliskách, pričom v prevádzke zostali bazény:

  • na Kúpalisku Zelená žaba Trenčianske Teplice dva  bazény VIP zóny v prípade priaznivého počasia,

  • v HOLIDAYPARK Kováčová len bazén B5,

  • na TK I Štúrovo osem bazénov (okrem bazénu pri krytej plavárni, lagúny a dojazdového bazénu),

  • v Termalpark Veľký Meder "Thermal Corvinus" trinásť bazénov (okrem vonkajšieho detského bazéna),

  • v THERMALPARK DS dvanásť bazénov (okrem tobogánov),

  • v AQUATIC SPHERE – Šamorín päť bazénov (okrem vonkajších a vnútorných toboganov a vonkajšieho detského bazéna),

  • na NOVOLANDIA Lučenec – Rapovce  tri bazény (okrem detského bazénu).


V 37. týždni boli zaznamenané obmedzenia v prevádzkovaní viacerých kúpalísk:

  • na LK Vrútky boli bazény v prevádzke v závislosti od počasia,

  • plánovaná odstávka prevádzky naďalej prebieha v Mestskej plavárni Senica,

  • vo WELLNESS SPHERE – Šamorín bola od 10.9.2018 do 14.9.2018 prerušená prevádzka.


RÚVZ Levice vydal zákaz prevádzky pre nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody na kúpanie
v plaveckom a rodinnom bazéne na kúpalisku Wellness Santovka (odbery vykonané dňa 5.9.2018).


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky