ÚVZ SR: 21. september - Svetový deň Alzheimerovej choroby Tlačiť E-mail
Piatok, 14. september 2018 07:00

dependentNa odtabuizovanie problematiky  Alzheimerovej choroby sa zamerajú odborníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva počas besied a prednášok v druhej polovici septembra. Žiakom druhého stupňa základných škôl a stredoškolákom priblížia aj spôsoby a možnosti aktívneho životného štýlu, ktorý môže prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu ľudí s demenciou.


Svetová zdravotnícka organizácia v roku 1994 vyhlásila 21. September za Svetový deň Alzheimerovej choroby a od roku 2013 je september Svetový mesiac Alzheimerovej choroby.


Alzheimerova choroba je pomaly vyvíjajúce sa degeneratívne ochorenie mozgu postihujúce predovšetkým jeho časti dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti. Človeka zbavuje schopnosti pamätať si, myslieť a poznať blízkych. Pomoc, pochopenie a podporu si vyžadujú nielen ľudia s týmto ochorením, ale aj ich blízki rodinní príslušníci. Nedostatok vedomostí o  ochorení môže spôsobiť sociálnu stigmu,  následné oslabenie rodinných väzieb, nedostatočnú starostlivosť o postihnutého, či neskorú diagnostiku.

Demencia Alzheimerovho typu postihuje prevažne ľudí nad 65 rokov, ale i mladších. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí demencia Alzheimerovho typu medzi 10 hlavných smrteľných ochorení. Odborníci odhadujú, že ňou trpí každý desiaty človek vo veku nad 65 rokov a približne každý druhý človek starší ako 85 rokov. Podľa štatistík je na svete 24 miliónov ľudí postihnutých touto demenciou, v Európe trpí Alzheimerovou chorobou a príbuznými demenciami 7,3 milióna ľudí. Na Slovensku je postihnutých týmto ochorením okolo 50 - 60 tisíc pacientov, o ktorých sa stará približne 100 – 150 tisíc rodinných príslušníkov.