Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458299
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (36. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 07. september 2018 13:26

swim_ringRegionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) aj v 36. kalendárnom týždni vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na prevádzkovaných kúpaliskách. Taktiež pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa, pričom mnohé vykonané odbery boli poslednými v kúpacej sezóne (ďalej len „KS“).


V priebehu 36. týždňa dochádzalo k postupnému ukončovaniu prevádzky umelých aj prírodných kúpalísk.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


Ku koncu 36. týždňa bola ukončená prevádzka na 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK"): Vinianske jazero, Zemplínska Šírava - Hôrka, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Veľká Domaša - Tíšava, Veľká Domaša - Valkov, Ružiná pri obci Divín, Liptovská Mara - Liptovský Trnovec, VN Teplý Vrch - pláž Drieňok ORMET.


Taktiež bolo ukončené aj prevádzkovanie Plážového kúpaliska - jazero v Banskej Bystrici.


Na základe odberov vzoriek je vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 3 PK a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá 

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce – Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji

TT

 

Šulianske jazero, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda, Šintavské bane, VD Kráľová – Kaskády  

TN

 

Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., VN Prusy, VN Stará Myjava, VN Kanianka

NR

 

APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany

ZA

 

VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora, VD Orava – ATC JAMI,  Šútovské jazero - Kraľovany

BB

 

Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáčovo – jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

PK Delňa

Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM 

KE

 

Ružín – Košice, Pod Bukovcom, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, Palcmanská Maša, Ružín, Ružín – prítoky, Jazere Úhorná, Turzovské jazero, GEČA, IZRA

VN – vodná nádrž               ATC - autokemping           VD – vodné dielo


Odbery vzoriek vôd na kúpanie pokračovali v 36. týždni na lokalitách:
Kuchajda, Ružiná pri obci Ružiná, Vajnorské jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero.


Odbery vzoriek vôd po ukončení KS (dňa 4.9.2018) boli realizované aj na Počúvadlianskom jazere (okres Banská Štiavnica). Výsledky laboratórnych rozborov preukázali nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie pre zvýšené množstvo  cyanobaktérií (kontrolný odber bude vykonaný dňa 11.9.2018) - voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov.


Zákaz kúpania
z dôvodu vysoko prekročených medzných hodnôt chlorofylu a, cyanobaktérií a nízkej priehľadnosti vody je naďalej pre verejnosť vydaný na Zelenej vode – Kurinec (od 14.8.2018).


Na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach sa naďalej Nedporúča kúpanie a vodné športy pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom (informácia pre verejnosť vydaná dňa 14.8.2018). U dospelých zdravých osôb sa táto kvalita vody považuje za prípustnú.


Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody z dôvodu prekročenia medznej hodnoty črevných enterokokov nevyhovoveli na základe laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané 3.9.2018 z Kuchajda (opakovaný odber nebude vykonaný z dôvodu ukončenia KS).    UMELÉ KÚPALISKÁ


V
prevádzke bolo na konci 36. týždňa 77 kúpalísk (297 bazénov). Do prevádzky bol uvedený Bazén pri Penzióne Slanický dvor (od 5.9.2018).


Na Kúpalisku Bardejovské Kúpele, a. s., AquaCity Poprad a TK Vrbov boli odobraté vzorky vody z bazénov na laboratórne vyšetrenie. V ThermalPark NITRAVA bol okrem odberu vzoriek bazénovej vody vykonaný aj ŠZD.


Počas 36. týždňa bola ukončená prevádzka všetkých letných kúpalísk (ďalej len „LK“) a bazénov v okresoch, na ktorých vykonávajú ŠZD RÚVZ Banská Bystrica, Humenné, Michalovce, Považská Bystrica, Prievidza, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Vranov nad Topľou Rožňava. RÚVZ - om Nitra, Dolný Kubín a Dunajská Streda nebolo nahlásené uzatvorenie ani jedného sezónneho ani celoročného umelého kúpaliska.


V ostatných okresoch Slovenska dochádzalo na kúpaliskách k postupnému ukončovaniu KS, pričom prevádzkovaných zostalo už len niekoľko kúpalísk: Wellness Santovka, Wellness centrum Patince, Penzión Lagáň v Radave, Termálne kúpalisko (ďalej len “TK”) Tvrdošovce, TK I Štúrovo, TK Podhájska, TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky, Kúpalisko Bardejovské Kúpele, a. s., Krytá plaváreň v Čadci, Krytá plaváreň Krompachy, Krytá plaváreň Spišská Nová Ves, Kúpalisko EVA v Piešťanoch, LK Sigord v Kokošovciach, TK Vrbov, AquaCity Poprad, IUVENTA, Kúpalisko MŠK ISKRA Petržalka, Biokúpalisko BOROVICA v Lozorne, LK Malacky, Aquathermal Senec, Biokúpalisko Tri vody v Malinove, Krytá plaváreň Veľký Krtíš, Wellnes-Aquatermal v Dolnej Strehovej, Mestská krytá plaváreň Žilina, LK Tisovec, Vodný svet Číž, Kúpalisko Dudinka v Dudinciach, Vonkajší rehabilitačný bazén KD Rubín v Dudinciach, Vonkajší rehabilitačný bazén pri LÚ Diamant v Dudinciach,  Aqua beach Orlík vo Zvolene, HOLIDAYPARK Kováčová, TK Sliač, Vonkajší rehabilitačný bazén pri ŠLÚ Marína v Kováčovej, Rekreačno - športový areál Športcentrum EKOMA vo Zvolene, Aquapark Tatralandia v Liptovskom Mikuláši, AQUAPARK – SLK v Turčianskych Tepliciach, Hotel Sitno Vyhne - dva vonkajšie letné bazény, Umelé kúpalisko Sklené Teplice, NOVOLANDIA Lučenec – Rapovce, verejné kúpalisko Poltár, LK na ul. Rumanovej v Košiciach.


Ku čiastočnému ukončeniu prevádzky došlo na troch kúpaliskách, pričom v prevádzke zostali bazény:

  • na TK Komárno dva sezónne bazény - neplavecký i výukový a celoročný relaxačný,

  • na TK Horné Saliby - bazény B1 a B2,

  • na TK Vincov les Sládkovičovo - päť bazénov (okrem B3).


V 36. týždni boli zaznamenané obmedzenia v prevádzkovaní viacerých kúpalísk:

  • z dôvodu nepriaznivého počasia nebolo prevádzkované TK Retro Thermal Diakovce,

  • v závislosti od počasia boli prevádzkované LK Vrútky a TK Vieska v Turčianskych Tepliciach,

  • na Kúpalisku Zelená žaba Trenčianske Teplice od 3.9.2018 bazény fungujú v pondelok až piatok od 12:00 do 18:00, v sobotu a nedeľu od 10:00 do 18:00,

  • na kúpalisku Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote bazény fungujú len v prípade priaznivého počasia od 12:00 do 18:00,

  • plánovaná odstávka prevádzky prebieha v dňoch 3.9. - 9.9.2018 na kúpalisku Aquarelax Dolný Kubín a od 27.8.2018 v Mestskej plavárni Senica.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


ÚVZ SR pripravil Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike. V súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné štatistické údaje o ochoreniach a o zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a kúpaliskách. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link .Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky