Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti Tlačiť E-mail

Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (pdf)