Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3811
Počet zobrazení obsahu : 22106066
Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ Tlačiť E-mail
Utorok, 04. september 2018 09:43

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“.


Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní.


Zámerom národného projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ je elektronizácia agendy „Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia“ na úseku verejnej správy „Zdravotná starostlivosť“. Cieľom je pokryť odborné domény: hygiena výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, hygiena životného prostredia a zdravia, hygiena detí a mládeže, ochrana zdravia pred žiarením, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, epidemiológia, objektivizácia faktorov životných podmienok, podpora zdravia, lekárska mikrobiológia.


Ústredným motívom navrhovaného riešenia je dosiahnutie nasledujúcich cieľov:

  • lacnejší štát pre občanov a podnikateľov,

  • ušetrenie času občana/podnikateľa,

  • efektívnejší výkon a služby verejnej správy,

taktiež, bez nutnosti ďalšieho zdôrazňovania je zrejmé, že efektívne fungujúce riešenie bude mať ďalšie odvodené pozitívne prínosy pre ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia – teda zdravia občanov SR.


Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ je dostupný na Meta ISCBA analýza je dostupná na nasledujúcej adrese: https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/b8479933-154f-21c4-357e-67b39fee3cf1?tab=documents.


Vaše pripomienky k štúdií uskutočniteľnosti k projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ zasielajte prostredníctvom Formulára na predkladanie pripomienok na emailovú adresu:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  a  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  do 10. septembra 2018.


Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 12.
septembra 2018 o 10:00 hod. v priestoroch  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, vo veľkej zasadacej miestnosti na prízemí.


Z organizačných dôvodov prosím potvrďte Vašu účasť odpoveďou na adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  do 7. septembra 2018.