Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3257
Počet zobrazení obsahu : 18642162
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (35. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 31. august 2018 12:52

funRegionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) aj v 35. kalendárnom týždni vykonávali na prevádzkovaných prírodných i umelých kúpaliskách štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) a pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.

Počas 35. týždňa dochádzalo v niektorých okresoch k postupnému ukončovaniu prevádzok sezónnych kúpalísk a bazénov. Z dôvodu chladnejšieho počasia bola v porovnaní s minulým týždňom návštevnosť na mnohých kúpaliskách znížená.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 35. týždni je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 11 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá 

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce – Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji

TT

 

Šulianske jazero, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda, Šintavské bane, VD Kráľová – Kaskády  

TN

 

Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., VN Prusy, VN Stará Myjava, VN Kanianka

NR

 

APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara – Liptovský Trnovec 

VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora, VD Orava – ATC JAMI,  Šútovské jazero - Kraľovany

BB

Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko Tornaľa

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáčovo – jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Plážové kúpalisko – jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Tíšava, PK Delňa

Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM   

KE

Zemplínska Šírava – Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Hôrka

Ružín – Košice, Pod Bukovcom, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, Palcmanská Maša, Ružín, Ružín – prítoky, Jazere Úhorná, Turzovské jazero, GEČA, IZRA

VN – vodná nádrž               ATC - autokemping           VD – vodné dielo


Odbery vzoriek vôd na kúpanie pokračovali v 35. týždni napr. na lokalitách:
Liptovská Mara - Liptovský Trnovec, Zelená vodaNové Mesto nad Váhom, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava – Hôrka, Zemplínska Šírava – Kamenec.

Plánovaný odber vzoriek (zároveň aj posledný v kúpacej sezóne) z Počúvadlianskeho jazera, Veľkého Kolpašského jazera, Veľkého Richňavského jazera a Vindšachtského jazera bude realizovaný dňa 4.9.2018.

V piatok 31.8.2018 bude ukončené prevádzkovanie prírodného kúpaliska Ružiná - pri obci Divín.


Zákaz kúpania
z dôvodu vysoko prekročených medzných hodnôt chlorofylu a, cyanobaktérií a nízkej priehľadnosti vody bol pre verejnosť vydaný na lokalitách:

  • VN Teplý Vrch - pláž Drieňok ORMET od 27.8.2018 (na základe odberov vzoriek zo dňa 21.8.2018),

  • VN Zelená voda – Kurinec od 14.8.2018 (na základe odberov vzoriek zo dňa 14.8.2018),

  • Vinianske jazero od 9.8.2018 (opakovaný odber zo dňa 28.8.2018 potvrdil premnoženie cyanobaktérií).


Na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach sa naďalej Nedporúča kúpanie a vodné športy pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom (informácia pre verejnosť vydaná dňa 14.8.2018). U dospelých zdravých osôb sa táto kvalita vody považuje za prípustnú.


Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody z dôvodu prekročenia medznej hodnoty črevných enterokokov nevyhovoveli na základe laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané z veľkej pláže na VN Duchonka a zo Štrkoviska Sekule. Voda naďalej nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov aj na RO Gazarka Šaštín Stráže (prekročená medzná hodnota cyanobaktérií a chlorofylu a, znížená priehľadnosť vody).UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na
prevádzku malo na konci 35. týždňa 163 kúpalísk (548 bazénov).


Prevádzkovatelia písomne oznámili ukončenie kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) na kúpaliskách: Kúpalisko Krupina - Tepličky (24.8.2018), Kúpalisko Bretka (26.8.2018), vonkajší nadzemný bazén pri  Chate LIMBA v Bystrej (26.8.2018), neplavecký nadzemný vonkajší bazén pri  Hoteli Biela Medvedica v Bystrej (26.8.2018), LK v Medzeve (27.8.2018).


V piatok 31.8.2018 bude ukončené prevádzkovanie kúpalísk: Kúpalisko Vyšná Slaná, Fajn club v Bratislave – Záhorskej Bystrici, LK Modra, LK LETKA v Novej Dubnici, LK MŠK v Považskej Bystrici, LK LEDROV spol. s.r.o. v Lednických Rovniach, LK MŠK Púchov s.r.o., LK Podskalie, LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadné Hálny, LK Podbrezová, LK SUNNY.


V nedeľu 2.9.2018 plánujú ukončiť KS kúpaliská: Kúpalisko Rožňava, Krasňany, Zbojnička Rača, Kúpalisko Lamač, LK Pezinok – Sever, LK Lučenec, Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici, vonkajšie bazény pri Penzióne SCHWEINTAAL v Braväcove. Dňa 2.9.2018 pravdepodobne ukončí prevádzku aj verejné kúpalisko v Jasení.


Od začiatku 35. týždňa pretrváva odstávka prevádzky z dôvodu hĺbkového čistenia a údržby v Mestskej plavárni Senica.


V 35. týždni bol vykonaný ŠZD spojený s odberom vzoriek vody
na kúpanie z bazénov na laboratórne vyšetrenie napr. v Thermal parku Bešeňová a Termálnom kúpalisku Retro Thermal Diakovce.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe posledných odberov
v detských bazénoch na kúpaliskách:

  • Letný areál AQUARUTHENIA Svidník (odber zo dňa 21.8.2018),

  • Zbojnička Rača (odber zo dňa 21.8.2018),

  • LK Modra (odber zo dňa 21.8.2018),

  • LK na Ostrove Trenčín (opakovaný odber zo dňa 21.8.2018).

  • LK Nemšová (opakovaný odber zo dňa 22.8.2018),

Laboratórne výsledky odberu vody zo dňa 22.8.2018 na Kúpalisku Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach preukázali vo vírivke pri rekreačno - plaveckom bazéne mikrobiologické znečistenie a prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa chemická spotreba kyslíka manganistanom. Zvýšená hodnota uvedeného chemického ukazovateľa bola zistená aj v ostatných bazénoch na kúpalisku.


Na kúpaliskách boli nariadené nápravné opatrenia a vykonaný opakovaný odber vzoriek vody na kúpanie. Opakované odbery nebudú realizované z dôvodu plánovaného ukončenia KS 2018 na LK Modra (dňa 31.8.2018) resp. na Zbojnička Rača (dňa 2.9.2018).


Zákaz prevádzky bol zrušený
pre dojazdový bazén v Letnom areáli AQUARUTHENIA Svidník (odo dňa 27.8.2018).


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


ÚVZ SR pripravil Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike. V súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné štatistické údaje o ochoreniach a o zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a kúpaliskách. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link .Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky