Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458357
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (34. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 24. august 2018 13:16

sunglassesRegionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) aj v 34. kalendárnom týždni vykonávali na prevádzkovaných prírodných i umelých kúpaliskách štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“). Taktiež pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.

Návštevnosť na mnohých kúpaliskách bola vzhľadom na priaznivé počasie vysoká.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
                                        

V 34. týždni je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 11 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá 

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce – Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji

TT

 

Šulianske jazero, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda, Šintavské bane, VD Kráľová – Kaskády  

TN

 

Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., VN Prusy, VN Stará Myjava, VN Kanianka

NR

 

APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara – Liptovský Trnovec 

VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora, VD Orava – ATC JAMI,  Šútovské jazero - Kraľovany

BB

Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko Tornaľa

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáčovo – jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Plážové kúpalisko – jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Tíšava, PK Delňa

Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM   

KE

Zemplínska Šírava – Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Hôrka

Ružín – Košice, Pod Bukovcom, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, Palcmanská Maša, Ružín, Ružín – prítoky, Jazere Úhorná, Turzovské jazero, GEČA, IZRA

VN – vodná nádrž               ATC - autokemping           VD – vodné dielo   


Odbery vzoriek vôd na kúpanie pokračovali v 34. týždni napr. na lokalitách:
Ružiná pri obci Ružiná, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak. Výsledky vzoriek vody nie sú zatiaľ k dispozícii.


Opakovaný odber vody na Vinianskom jazere zo dňa 21.8.2018 opätovne preukázal premnoženie cyanobaktérií a naďalej platí zákaz kúpania. Zákaz kúpania bol vydaný od 14.8.2018 aj na VN Kurinec z dôvodu vysoko prekročených hodnôt chlorofylu a, cyanobaktérií a nízkej priehľadnosti vody.


Na základe nevyhovujúcich výsledkov vody na kúpanie (nízka priehľadnosť vody a prekročené hodnoty chlorofylu a) bolo vydané dňa 16.8.2018 odporúčanie nekúpať sa pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom na VN Teplý Vrch - pláž ORMET a Drieňok a dňa 14.8.2018 taktiež na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach. U dospelých zdravých osôb sa táto kvalita vody považuje za prípustnú.


Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody z dôvodu prekročenia medznej hodnoty črevných enterokokov nevyhovoveli na základe laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané z veľkej pláže na VN Duchonka a Štrkoviska Sekule. Voda naďalej nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov aj na RO Gazarka Šaštín Stráže (premnoženie cyanobaktérií a chlorofylu a).


Na základe posledného odberu vzorky vody na LipovinaBátovce došlo k zníženiu počtu cyanobaktérií a chlorofylu a, pričom tieto hodnoty sú v súlade s legislatívou. Kvalita vody však nevyhovovala pre zvýšenú farbu, celkový fosfor a zníženú priehľadnosť - ide o zdravotne nevýznamné ukazovatele, ktoré nemajú priamy zdravotný dopad na kúpajúcich sa.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na
prevádzku malo na konci 34. týždňa 174 kúpalísk (570 bazénov).


Dňa 13.8.2018 bola ukončená prevádzka vonkajšieho bazéna v rekreačnom zariadení Pstružné.


V 34. týždni bol vykonaný ŠZD spojený s odberom vzoriek vody
na kúpanie z bazénov na laboratórne vyšetrenie napr. na kúpaliskách: Termálne kúpalisko (ďalej len “TK”) Vincov les Sládkovičovo, TK Patince, Wellness centrum Patince, Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici, vonkajšie bazény pri Penzióne SCHWEINTAAL v Braväcove, LK Podbrezová, dva vonkajšie letné bazény pri Hoteli Sitno vo Vyhniach, Umelé kúpalisko Sklené Teplice, Vodný raj Vyhne, LK Humenné, Barnova Rika, DRZ Sninské rybníky, ThermalPark NITRAVA, TK Retro Thermal Diakovce.
 

Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe posledných odberov v bazénoch:

  • detský bazén na LK Nemšová (odber vzoriek dňa 15.8.2018),

  • detský bazén na LK na Ostrove Trenčín (odber vzoriek dňa 14.8.2018),

  • detský bazén na Tehelnom poli (odber vzoriek dňa 14.8.2018),

  • vonkajší nadzemný bazén pri Chate LIMBA v Bystrej (odber vzoriek dňa 14.8.2018).

  • Prekročenie biologického ukazovateľa kvality vody na kúpanie (producenty) bolo preukázané na základe odberu zo dňa 14.8.2018 v neplaveckom nadzemnom vonkajšom bazéne pri Hoteli Biela Medvedica v Bystrej.

Na kúpaliskách boli nariadené nápravné opatrenia a vykonaný opakovaný odber vzoriek vody na kúpanie.


Zákaz prevádzky pre nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie po stránke mikrobiologickej naďalej platí
pre dojazdový bazén v Letnom areáli AQUARUTHENIA Svidník (odber vzorky dňa 16.8.2018). Zákaz kúpania v bazéne bude trvať až do doby preukázania vyhovujúcej kvality vody.


Zákaz prevádzky bol zrušený
pre bazény:

  • detský bazén na Kúpalisku Krupina - Tepličky (odo dňa 17.8.2018),

  • bazény BT4 a B22 v Thermal park Bešeňová (odo dňa 10.8.2018),

  • bazén B9 - malá vírivka v  Aquathermal Senec.

 
Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


ÚVZ SR pripravil Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike. V súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné štatistické údaje o ochoreniach a o zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a kúpaliskách. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link .Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky