Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458419
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (33. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 17. august 2018 12:56

young_swimmerRegionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) aj v 33. kalendárnom týždni vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na umelých i prírodných kúpaliskách a z bazénov odoberali na laboratórne vyšetrenie kontrolné vzorky vody na kúpanie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.

Návštevnosť na mnohých kúpaliskách bola v porovnaní s minulým týždňom nižšia.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

                                        

V 33. týždni je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 14 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá 

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce – Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji

TT

 

Šulianske jazero, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda, Šintavské bane, VD Kráľová – Kaskády  

TN

 

Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., VN Prusy, VN Stará Myjava

NR

 

APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara – Liptovský Trnovec 

VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora, VD Orava – ATC JAMI

BB

Teplý vrch – Pláž Drieňok, Teplý vrch – Pláž ORMET, Zelená voda – Kurinec, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko Tornaľa

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáčovo – jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Plážové kúpalisko – jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Tíšava, PK Delňa

Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM   

KE

Zemplínska Šírava – Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Hôrka

Ružín – Košice, Pod Bukovcom, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, Palcmanská Maša, Ružín, Ružín – prítoky, Jazere Úhorná, Turzovské jazero, GEČA, IZRA

VN – vodná nádrž               ATC - autokemping           VD – vodné dielo   


Odbery vzoriek vôd na kúpanie pokračovali v 33. Týždni napr. na lokalitách:
Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, VN Duchonka, TONA Šurany, VN Dubník I.,  Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom a VN Kanianka.


Z dôvodu premnoženia cyanobaktérií
naďalej platí na Vinianskom jazere zákaz kúpania sa.


Na základe výsledkov vzorky vody odobranej na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach dňa 14.8.2018 sa neodporúča pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom kúpať sa vo vode.


Na základe posledných odberov vzoriek vôd nevyhoveli hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie Štrkovisko Sekule – časť štrkovisko Oširid,  RO Gazarka Šaštín Stráže, Lipovina – BátovceVN Kanianka. Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na
prevádzku malo na konci 33. týždňa 175 kúpalísk (572 bazénov).


Vybavovanie žiadosti o povolenie prevádzky na kúpaciu sezónu (ďalej len „KS“) 2018
stále prebieha na Bazéne pri Penzióne Slanický dvor.


Ku kúpaliskám ďalej uvádzame:

·         Dňa 10.8.2018 bol zrušený zákaz kúpania v neplaveckom bazéne v rekreačno - športovom areáli Športcentra EKOMA.

·         Prevádzkovanie Obecného kúpaliska v Strelníkoch bolo ukončené z technických dôvodov.


V 33. týždni bol vykonaný ŠZD spojený s odberom vzoriek vody na kúpanie z bazénov na laboratórne vyšetrenie napr. na kúpaliskách: Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici, vonkajšie bazény pri Penzióne SCHWEINTAAL - Braväcovo, LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, vonkajší nadzemný bazén pri Chate LIMBA v Bystrej, neplavecký nadzemný vonkajší bazén pri Hoteli Biela Medvedica, Verejné kúpalisko v Jasení, Termálne kúpalisko Komárno, LK Nitra, LK SUNNY, LK Vrútky, Kúpalisko Remata, Kúpalisko Chalmová, Kúpalisko Čajka v Bojniciach.


Počas ŠZD bola zistená nevyhovujúca kvalita vody na kúpanie v detskom bazéne v LK Podbrezová a bazéne na Verejnom kúpalisku v Jasení. Nedostatky boli odstránené výmenou vody v bazénoch.


Na základe posledného odberu vzorky vody z vírivky pri detskom bazéne na Kúpalisku Zelená žaba Trenčianske Teplice bolo zistené prekročenie chemického ukazovateľa chemická spotreba kyslíka manganistanom. Zo strany prevádzkovateľa boli vykonané nápravné opatrenia na odstránenie nedostatku.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe posledných odberov:

  • v detskom bazéne na kúpalisku Bazény Kurinec,

  • v detskom bazéne na Kúpalisku MŠK ISKRA Petržalka,

  • v plaveckom bazéne na LK Dobrá Voda,

  • v detskom bazéne do 4 rokov na Termálnom kúpalisku Retro Thermal Diakovce (t. č. je bazén mimo prevádzky).

Na kúpaliskách boli nariadené nápravné opatrenia a vykonaný opakovaný odber vzoriek vody na kúpanie.


RÚVZ vydali zákaz prevádzky pre nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie po stránke mikrobiologickej
pre:

  • detský bazén na Kúpalisku Krupina-Tepličky (zákaz vydaný dňa 13.8.2018),

  • dojazdový bazén v Letnom areáli AQUARUTHENIA Svidník.

Zákaz prevádzky z rovnakého dôvodu naďalej platí pre:

  • bazén BT4 a bazén č. 22 - ZAZ divoká rieka v Thermal park Bešeňová,

  • bazén B9 – malá vírivka v Aquathermal Senec (opakovaný odber vzorky vody bol vykonaný dňa 15.08.2018).

Zákaz kúpania sa v uvedených bazénoch bude trvať do doby zjednania nápravy vrátane preukázania vyhovujúcej kvality vody.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


ÚVZ SR pripravil Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike. V súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné štatistické údaje o ochoreniach a o zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a kúpaliskách. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link .
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky