Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3687
Počet zobrazení obsahu : 21318949
PRESTAŇ A VYHRAJ 2008 - súťaž pre fajčiarov Tlačiť E-mail
 

Kancelária WHO

na Slovensku

 

 

QUIT  and  WIN  2008

Prestaň  a vyhraj

súťaž  pre  fajčiarov

 

Mimoriadne sledovaná súťaž pre fajčiarov  Prestaň a vyhraj  -  Quit and Win  je najrozšírenejšie podujatie na podporu nefajčenia metódou, ktorá sa osvedčila v najrôznejších kultúrach sveta.

 

Cieľom súťaže  Prestaň a vyhraj  je motivovať fajčiarov k zmene životného štýlu a podpore nefajčenia u tých, ktorí sa neúspešne pokúšajú prestať užívať tabakové výrobky.

 

Súťaž Prestaň a vyhraj organizuje od roku 1994 Národný úrad verejného zdravotníctva vo Fínsku v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou.

 

Súťaž je vyhlasovaná každé dva roky, pretože rok po súťaži sa koná reprezentatívny prieskum medzi účastníkmi o stave ich fajčiarskej abstinencie.

 

Pomocou súťaže Prestaň a vyhraj si na Slovensku v roku 2006 úplne odvyklo od fajčenia takmer 40 % súťažiacich. Počet denne vyfajčených cigariet obmedzilo až 30% súťažiacich. Vyplýva to z výsledkov dotazníkového prieskumu vykonaného u náhodne vybratých respondentov súťaže. Prieskum v roku 2007 realizoval Úrad verejného zdravotníctva SR za účelom zistenia dopadu a účinnosti súťaže u účastníkov po časovom odstupe.

 

Súťaž  Prestaň  a  Vyhraj je určená pre fajčiarov, ktorí neodmietajú myšlienku stať sa nefajčiarmi. Cieľom súťaže je motivovať a podporiť tých fajčiarov, ktorí sa touto myšlienkou zaoberajú a rozhodujú sa prestať fajčiť.

 

Motiváciou k prihlasovaniu do súťaže, okrem zdravotného prospechu, je i možnosť získať zaujímavé a hodnotné ceny. Medzi dôležité motivačné nástroje patrí aj udeľovanie cien pre vyžrebovaných účastníkov súťaže, ktorí počas obdobia jedného mesiaca prestali fajčiť.

 

Ceny do súťaže venovali:

§      Úrad verejného zdravotníctva SR  -  tlakomer  +  10 000,- Sk

§      Zdravotná poisťovňa Union  -  wellness víkend v hoteli Kaskady v hodnote 10 000,- Sk pre 2 osoby

§      Kancelária WHO na Slovensku -  rekondičný pobyt v hodnote 5 000,- Sk

 

Počas trvania kampane, ako aj  počas súťaže,  budú odborníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva telefonicky, mailom, poštou i osobne poskytovať informácie súvisiace s problematikou odvykania od fajčenia.

 

Hodnotenie výsledkov súťaže Prestaň a Vyhraj 2006 po roku

 

Z pohľadu celkového hodnotenia efektívnosti súťaže možno konštatovať na základe výsledkov dotazníkového prieskumu Úradu verejného zdravotníctva SR, že súťaž patrí medzi efektívny prostriedok, ktorý vedie k zanechaniu fajčenia. V roku 2007 bolo oslovených 500 respondentov s návratnosťou 197 vyplnených dotazníkov, čo predstavuje 40% návratnosť.

 

Ø   Vyše 80% respondentov sa rozhodlo prestať fajčiť úplne

Ø   Počas jedného mesiaca trvania súťaže prestalo fajčiť 78%

Ø   Najväčšou prekážkou v prestaní s fajčením bol stres

Ø   Takmer 40% respondentov v súčasnosti vôbec nefajčí

Ø   Počas obdobia 1 roka od súťaže nepoužívalo žiadne pomôcky až 77%

Ø   Ako najväčšiu podporu k zanechaniu fajčenia 47% uviedlo členov rodiny, ďalších 15% pociťovalo podporu od kamarátov a spolupracovníkov z práce

Ø   Dostupnosť informácií o súťaži: 34% z novín a časopisov, 20% od členov rodiny...

Ø   Pre 45% respondentov bola súťaž Quit and Win nápomocná pri zanechaní fajčenia, pre 19% bola veľmi dôležitá

Ø   Súťaže sa zúčastnilo 56% vydatých/ženatých, 26% slobodných...

Ø   Do súťaže sa zapojilo 45% respondentov so stredoškolským vzdelaním, 27% má ukončené vzdelanie vysokoškolské

 

Výsledky súťaže Prestaň a Vyhraj 2006 korešpondujú s výsledkami predošlých ročníkov súťaže.

 

Koordinátor súťaže:     Úrad verejného zdravotníctva SR

 

Pravidlá súťaže (pdf)

 

Prihláška do súťaže (pdf)

Prihláška do súťaže (doc)