Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (30. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 27. Júl 2018 12:22

diverRegionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v štátnom zdravotnom dozore (ďalej len „ŠZD“) a vykonávali kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie z bazénov na laboratórne vyšetrenie na prevádzkovaných kúpaliskách. V prípade zistenia nedostatkov na prírodných a umelých kúpaliskách RÚVZ ukladali opatrenia na ich odstránenie. Pokračovalo aj monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

Na niektorých kúpaliskách bola návštevnosť oproti minulému týždňu vyššia pre priaznivé počasie (napr. v okrese Svidník). V iných okresoch (napr. Martin) boli kúpaliská vzhľadom k nestabilnému počasiu v prevádzke v závislosti od počasia.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 30. týždni je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 15 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá

 

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce – Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji

TT

 

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda, Šintavské bane, VD Kráľová – Kaskády,  

TN

 

Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., VN Prusy, VN Stará Myjava,

NR

 

APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara – Liptovský Trnovec 

VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora, VD Orava – ATC JAMI

BB

Teplý vrch – Pláž Drieňok, Teplý vrch – Pláž ORMET, Zelená voda – Kurinec, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko Tornaľa

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáčovo – jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Plážové kúpalisko – jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch,  

PO

Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Tíšava, PK Delňa*

Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM   

KE

Zemplínska Šírava – Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Hôrka, Vinianske jazero

Ružín – Košice, Pod Bukovcom, Plážové kúpalisko JAZERO, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, Palcmanská Maša, Ružín, Ružín – prítoky

VN – vodná nádrž               ATC - autokemping           VD – vodné dielo         

* PK uvedené do prevádzky 24.7.2018.


Odbery vzoriek vôd na kúpanie pokračovali v 30. týždni napr. na lokalitách:
Čunovo, Plážové kúpalisko JAZERO Košice, RO Gazarka Šaštín Stráže, Rusovce – Candell,  Ružín – Košice, Ružiná - pri obci Ružiná, Veľký Draždiak, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Vajnorské jazero, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša – polostrov KRYM. Na budúci týždeň (1.8.2018) je plánovaný odber vzoriek vody na lokalitách Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero. Vzorka vody na kúpanie zatiaľ v rámci ŠZD nebola odobratá v Šútovskom jazere - Kraľovany, Rieka.


Požiadavke na priehľadnosť vody na kúpanie nevyhovovali vzorky vôd odobraté z
GEČA, IZRA a Štrkovisko Čaňa.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo zistené v
Jazere Úhorná a Turzovskom jazere.  


Na základe vykonaného laboratórneho vyšetrenia bolo taktiež zistené, že vzorka vody odobratá dňa 17.7.2018 vo VN Kanianka nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie pre zvýšené množstvo cyanobaktérií (sinice). Obec Kanianka informovala verejnosť o skutočnosti, že voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov.

Opakovaný odber vzorky vody na kúpanie z prírodnej vodnej plochy Lipovina - Bátovce z 17.7.2018 preukázal zníženie počtu cyanobaktérií a chlorofylu a i potvrdil nevyhovujúcu kvalitu pre ukazovateľ priehľadnosť.  Nad rámec boli prekročené ukazovatele farba, reakcia vody a celkový  fosfor.  


Prekročenie biologického ukazovateľa
kvality vody (chlorofylu a) a zvýšený obsah celkového fosforu bol zistený na Rybníkoch Slovenská Volová. Prekročená hodnota celkového fosforu bola zaznamenaná aj na Laborci Humenné. Ide o zdravotne nevýznamný ukazovateľ, ktorý nemá priamy zdravotný dopad na kúpajúcich sa.


Kvalita vody na kúpanie nebude sledovaná na prírodných vodných plochách:
Dolno Hodrušské jazero, Horný Čepeň - mŕtve rameno Váhu, Horný Čepeň - štrkovisko, Liptovská Mara – Liptovská Sielnica, RO Kunovská priehrada Sobotište, Rybník Chlmec, štrkovisko Veľký Cetín, štrkoviskové jazero Bohatá, VD Kráľová - Šoporňa, VN Jelenec, VN Vráble, VN Brezová pod Bradlom, Vojčianske jazero. Odber vody z VN Opatová - Trenčín bude naplánovaný po naplnení nádrže.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na
prevádzku malo na konci 30. týždňa 174 kúpalísk (568 bazénov).


Do prevádzky bolo
od  23.7.2018 uvedené LK Podskalie.


Ku prevádzkovaným kúpaliskám ďalej uvádzame:

  • V priebehu 30. týždňa bola prevádzka v AquaFun PARK Veľká Lomnica a Kúpalisku Spišský Hrhov prerušovaná z dôvodu nepriaznivého počasia.

  • Detský bazén je v AQUAPARK – SLK v prevádzke v závislosti od počasia, na Biokúpalisku BOROVICA je t. č. mimo prevádzky a v rekreačno - športovom areáli Športcentra EKOMA vo Zvolene nebude prevádzkovaný.

  • Na Kúpalisku Krupina - Tepličky nebude prevádzkovaný oddychový bazén a do odvolania na kúpalisku DÚHA v Partizánskom bude vnútorný bazén mimo prevádzky.


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky na kúpaciu sezónu
(ďalej len „KS“) 2018 stále prebieha v Kúpalisku v ŠRZ Drienok v obci Mošovce, Bazéne pri Penzióne Slanický dvor a Penzióne KOTVA.


V rámci ŠZD boli odobraté vzorky vody z bazénov na laboratórne vyšetrenie napr. na kúpaliskách:
DÚHA v Partizánskom, LK Makovica v Nižnej Polianke, LK Pác – Kopánka v Cíferi, LK na Ostrove Trenčín, LK Vranov nad Topľou, Plážové kúpalisko Banská Bystrica, Termálne kúpalisko Patince, Wellness centrum Patince, Termálne kúpalisko Vincov les Sládkovičovo, Umelé kúpalisko Sklené Teplice (detský a sedací bazén), Zámocká záhrada v Hlohovci (detský bazén), Aquarelax Dolný Kubín (relaxačný, detský a vonkajší sezónny bazén), Oravice I. (malý kľukový a veľký kľukový bazén), Oravice II. (detský, plavecký a relaxačný bazén B-B /vonkajšia časť/).


V 30. týždni RÚVZ vykonali ŠZD zameraný na preverenie dodržiavania hygienických požiadaviek napr. na kúpaliskách:
AQUATIC SPHERE – Šamorín, Kúpalisko Rožňava, Kúpalisko Vyšná Slaná, LK Podbrezová, LK Topoľčany, Termálne kúpalisko Komárno, ThermalPark NITRAVA.

Z dôvodu podaného podnetu bol vykonaný ŠZD s odberom vzoriek vôd z dvoch bazénov aj na Termálnom kúpalisku Retro Thermal Diakovce, prevádzkovateľ vykonal nápravné opatrenia a kvalita vody bola vyhovujúca.

Pri ŠZD boli zistené nedostatky aj v Hoteli Orchidea, pričom prevádzkovateľovi boli uložené nápravné opatrenia na ich odstránenie.

ŠZD spolu s odberom vzoriek vody bol vykonaný z vonkajších bazénov pri Penzióne SCHWEINTAAL v Braväcove a z neplaveckého nadzemného vonkajšieho bazénu pri Hoteli Biela MedvedicaBystrej. V oboch prípadoch sa bazény v čase výkonu ŠZD nevyužívali na kúpanie, nakoľko prevádzkovateľ vykonával preventívne zvýšenú dezinfekciu vody v bazénoch.

 V rámci ŠZD bol vykonaný opakovaný odber vzoriek vody z neplaveckého bazéna č. 1 (ľavého) na LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, kde bola na základe odberov z predchádzajúcich týždňov zistená nevyhovujúcu mikrobiologická kvalita vody na kúpanie. Výsledky laboratórnych rozborov vôd preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané  v oddychovom bazéne na kúpalisku Bazény Kurinec. Prevádzkovateľ prijal nápravné opatrenia a zabezpečil kontrolný odber.

Nevyhovujúce mikrobiologické ukazovatele boli zistené aj v kontrolných vzorkách vôd na kúpanie v bazénoch na LK Stropkov. Na kúpalisku bol vydaný zákaz kúpania do predloženia vyhovujúcich výsledkov vôd.


Stavebné úpravy (rekonštrukcie) prebiehajú v:
Kúpalisku Modrá perla Veľké Úľany, Termál centre GALANDIA Galanta, LK Čalovec, Národnom centre vodného póla Nováky.


V prevádzke počas KS 2018 nebudú kúpaliská/ bazény:
Vonkajší krytý bazén pri Penzióne Čachovo v Selce; vonkajší bazén pri Hoteli Polianka v Hornej Lehote - Krpáčove, Hotel GARDEN v Košickej Belej, LK Moldava n/Bodvou, LK TRITON v Košiciach, Hotel Legend, TK Katarína v Kremnici, bazén na Plážovom kúpalisku Tornaľa.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
 

ÚVZ SR pripravil Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike. V súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné štatistické údaje o ochoreniach a o zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a kúpaliskách. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link .Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky