Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3100
Počet zobrazení obsahu : 17231290
ÚVZ SR: Užitočný letný manuál pre cestovateľov Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 25. Júl 2018 14:58

seaCestovanie je jednou z mála činností, za ktorú sa platí, no napriek tomu sa ňou človek stáva bohatším. Zároveň však môže so sebou priniesť aj isté zdravotné riziká, na ktoré v rámci prevencie upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Aby ste sa vyhli možným problémom, v dostatočnom predstihu pred plánovanou cestou by ste si mali urobiť zastávku u svojho lekára. Veľmi dôležité je to najmä pre cestovateľov, ktorí „majú v hľadáčiku“ krajiny s nízkym hygienickým štandardom, zvlášť trópy a subtrópy.


Na čo si dať v prvom rade pozor

-  nepriaznivé účinky samotného cestovania na zdravie (cestovanie lietadlom, autom, autobusom, loďou, na bicykli

-   infekčné choroby (vrátane sexuálne prenosných ochorení)

-   alergie

-   úrazy a drobné poranenia

-   telesná záťaž v horúcom, príp. vlhkom prostredí

-   príznaky zo strany srdcovocievneho, črevného a dýchacieho systému

-   športové riziká (potápanie, horolezectvo)

-   slnečné žiarenie, opaľovanie a kúpanie

-   hmyz

-  stravovanie (konzumovať len dôkladne tepelne spracované jedlo, nejesť neumytú surovú zeleninu, vyhýbať sa majonézam, vajíčkam, studeným misám, jesť len ovocie, ktoré sa dá len ošúpať alebo je dôkladne umyté pitnou vodou, atď.

-   osobná hygiena (časté umývanie rúk)


Je potrebné poznať účel cesty, poradie krajín, ktoré majú byť navštívené, čas a trvanie predpokladaného pobytu v nich, typ ubytovania a spôsob stravovania (hotel, kemp), prostredie (mesto- dedina).

Ošetrujúci lekár  cestujúcemu poskytne informácie predovšetkým o:

-   povinných alebo odporúčaných očkovaniach;

-   prevencii niektorých ochorení;

-   odporúčaných liekoch na samoliečbu v priebehu cesty;

-   dôsledkoch cesty na  zdravotný stav;

-   spôsobe obmedzenia rizík ochorení v zahraničí.


Ak je to potrebné, ošetrujúci lekár odošle cestujúceho na niektoré zo špecializovaných pracovísk, ktoré mu poskytnú informáciu o aktuálnom riziku infekcií v jednotlivých krajinách, o príslušnej prevencii vrátane ochrany pred maláriou a zabezpečia potrebného očkovania. Informácie o epidemiologickej situácii v európskych krajinách (napr. osýpky) nájdete aj na webovej stránke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb https://ecdc.europa.eu/en (napr. Communicable disease threats report) a na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (www.uvzsr.sk v časti Epidemiológia alebo Osýpky).


Čo má obsahovať cestovateľská lekárnička

-   lieky, ktoré cestovateľ bežne užíva

-   lieky proti horúčke a bolestiam hlavy

-   kvapky do nosa a očí (ušné kvapky)

-   lieky proti hnačke

-   lieky proti nevoľnosti pri tzv. chorobe z pohybu

-   lieky proti zápche

-   antihistaminiká (lieky pri alergických reakciách)

-   antialergický krém (potrebný pri poštípaní hmyzom)

-   lieky na ochranu proti malárii, v prípade pobytu v oblasti s výskytom malárie,

-   sprej alebo krém proti hmyzu (repelent)

-   dezinfekčný prostriedok

-   pohotovostné obväzy

-   lieky proti plesňovej infekcii nôh

-   obväzovú vatu, pinzetu, nožničky, náplaste.


Obsah cestovnej lekárničky záleží na krajine, do ktorej cestujeme, na dĺžke pobytu a dostupnosti zdravotníckej starostlivosti. Príbalové letáky všetkých liekov treba ešte doma pred odchodom prečítať. Bezpodmienečne treba splniť všetky podmienky na skladovanie a uchovávanie liečiv, prísne dodržiavať indikácie, kontraindikácie, zohľadniť vedľajšie účinky, interakcie s inými liekmi. Lekárnička musí byť v suchu, chlade a tme, tak aby nedošlo k poškodeniu jej obsahu.


Stravovanie

Napriek tomu, že cestujúcich láka exotická kuchyňa je  vhodné:        

-   konzumovať len dôkladne tepelne spracované jedlo (dôkladne uvarené a prepečené);

-   nejesť neumytú surovú zeleninu;

-   vyhýbať sa konzumácii surového mäsa, surových rýb a surových morských živočíchov (vrátane šalátov z nich pripravených);

-   nekonzumovať jedlá, ktoré už raz boli zohriate;

-   vyhýbať sa majonézam, vajíčkam, studeným misám;

-   jesť len ovocie, ktoré sa dá len ošúpať alebo ktoré je dôkladne umyté pitnou vodou;

-   piť  nápoje (vrátane vody a mlieka) len v originálnom balení, na kávu a čaj používať len prevarenú pitnú vodu alebo vodu zo spotrebiteľského balenia;

-   nepoužívať do nápojov ľad;

-   na umývanie zubov používať prevarenú pitnú vodu alebo vodu zo spotrebiteľského balenia;

-   nejesť zmrzlinu;

-   nekupovať potraviny u pouličných predavačov.

 

Slnečné žiarenie, opaľovanie a kúpanie

-   deti mladšie ako jeden rok by sa nemali vôbec vystavovať priamemu slnečnému žiareniu,

-   chrániť si oči slnečnými okuliarmi s UV filtrom;

-   s opaľovaním začať pomaly a postupne podľa citlivosti pokožky;

-   dbať na dostatočný príjem nealkoholických nápojov počas slnenia;

-   vyhnúť sa úpalu chránením hlavy (klobúky, čiapky);

-   používať opaľovacie prípravky podľa citlivosti pokožky (u detí sú vhodné faktory 30 a 50);

-   vyhnúť sa pobytu na slnku v čase medzi 11. a 15. hodinou;

-   vyvarovať sa umývaniu, kúpaniu, rybárčeniu, namáčaniu končatín v neznámych vodách;

-   nekúpať sa v mori v blízkosti vyústenia kanalizácií hotelov;

-   nechodiť bosý po pláži, neležať na holom piesku.

 

Ochrana pred hmyzom a zvieratami

-   uprednostniť kvalitné bývanie v hoteloch vzdialených od liahní komárov;

-   používať repelentné prípravky;

-   nosiť košele s dlhým rukávom, dlhé nohavice, predovšetkým za súmraku;

-   nosiť bavlnené odevy, ktoré sajú pot;

-   vyvarovať sa kontaktu s voľne sa pohybujúcimi zvieratami;

-   využívať moskytiery.Ako sa chrániť pred prenosnými (infekčnými) ochoreniami


„Cestovateľské črevné problémy“

Hnačka je najčastejším ochorením medzi cestovateľmi. Vo väčšine prípadov ustúpi v priebehu dvoch až troch dní. Na vzniku cestovateľskej hnačky má svoj podiel samotná cesta, zmena klímy, zmena stravy ale aj možnosť kontaminácie potravín a vody niektorými druhmi baktérií. Pri dodržiavaní základných hygienických pravidiel a prechodným diétnym stravovaním príznaky ustúpia za niekoľko hodín.


Okrem „cestovateľskej hnačky“ sa môžu vyskytnúť hnačkové ochorenia, ktorých pôvodcom sú salmonely, šigely, niektoré parazity, vírus spôsobujúci hepatitídu  typu A, pôvodca cholery.


Týmto ochoreniam sa dá zabrániť hygienickými opatreniami zameranými na prísnu osobnú hygienu (čisté ruky), na hygienu vody a potravín. Vyvarovať sa nezvyčajných jedál  konzumovať iba dostatočne tepelne spracovanú stravu, piť prevarenú vodu, nekonzumovať zmrzlinu, džúsy a nepasterizované mlieko. Vyhnúť sa konzumácii ľadu, pokiaľ nie je záruka, že bol pripravený z bezpečnej alebo prevarenej vody. Pri dlhšom pobyte v rizikových oblastiach sa cestujúcim pred cestou do zahraničia odporúča očkovanie (cholera, vírusový zápal pečene typu A, brušný týfus).


Kvapôčkové nákazy

Najčastejšie ide o tzv. choroby z prechladnutia, nádcha, angína, zápal priedušiek, chrípku, osýpky, meningokokové infekcie, legionárska choroba. Zabrániť takýmto ochoreniam sa dá vyhýbaním sa uzavretým preplneným miestnostiam a zamedzením úzkeho styku s chorým ako aj vhodným očkovaním (chrípka, meningokokové infekcie).


Nákazy, ktoré sa prenášajú krvnou cestou a pohlavným stykom

Krvnou cestou sa prenáša vírusový zápal pečene typu B a C a vírus HIV. V prevencii je potrebné sa vyvarovať nezabezpečených lekárskych zákrokov mimo zdravotníckych zariadení, tetovaniam (trvať na jednorazových ihlách a striekačkách, na dokonale sterilizovanom lekárskom náradí). K dispozícii je očkovanie proti hepatitíde typu B.


Sexuálne prenosné infekcie
– kvapavka, syfilis, herpes, HIV a ďalšie

Jednoduchou a zaručenou ochranou je nemať pohlavný/sexuálny styk s  cudzou osobou, ktorej zdravotný stav nie je známy. Chrániť sa pri pohlavnom styku.


Ochorenia prenášané hmyzom

Riziko takýchto nákaz je veľmi vysoké najmä v tropických a subtropických krajinách. Patria sem predovšetkým malária, žltá zimnica, Dengue, japonská encefalitída, infekcia vírusom Zika a ďalšie. Očkovanie je k dispozícii proti žltej zimnici , japonskej encefalitíde a vírusovému zápalu pečene typu B. V prevencii ochorení  pri bodnutí hmyzom je potrebné dodržiavať osobnú ochranu pred komármi, a to nosiť košele  s dlhými rukávmi, dlhé nohavice, používať vhodným repelent, spať v uzavretom prostredí  s používaním neporušených moskytiér (sieťok), používať dezinsekčné prostriedky na hubenie komárov. Antimalariká je nutné užívať presne podľa pokynov lekára


Nákazy kože a slizníc

Sem patria: tetanus, tularémia, leptospiróza, besnota, kožné plesňové ochorenia.

Po poranení je dôležité správne ošetrenie rán v prípade poranenia je nutné ranu umyť vodou a mydlom a vyhľadať zdravotnícke zariadenie. Pred cestou je vhodné overiť si očkovanie proti tetanu. V prevencii je dôležité chrániť sa styku s neznámymi zvieratami podozrivými z besnoty. V prevencii plesňových kožných ochorení je potrebné sa vyhýbať chodeniu na boso vo vlhkom teplom prostredí, prípadne používať preventívne protiplesňové prípravky (krémy, masti, roztoky), ktorých je na trhu dostatok.Odbor epidemiológie a Referát komunikačný ÚVZ SR