Informácia o aktuálnej situácii vo výskyte osýpok v Európe k 31. 05. 2018 Tlačiť E-mail
Streda, 25. Júl 2018 14:53

Epidémie osýpok v členských štátoch EÚ/EEA pokračujú. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky).

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.

Ochorenie spôsobuje vírus osýpok zo skupiny paramyxovírusov. Inkubačný čas je približne 10 dní. Je to čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po objavenie sa prvých príznakov ochorenia.

Ochorenie sa začína nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. Telesná teplota sa zvyšuje, na sliznici líc vznikajú žltobiele škvrnky s červeným okrajom. Na vrchole teploty sa objavuje splývavá vyrážka, najprv za ušami, potom na tvári, trupe a končatinách. Do štyroch dní sa rozšíri na celé telo. Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc a poškodenie centrálneho nervového systému.

Zdrojom nákazy je chorý človek v počiatočnom štádiu ochorenia (ešte pred objavením sa vyrážky). Ochorenie sa prenáša vzduchom kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého človeka. Imunita po prekonaní ochorenia je celoživotná.

Rýchle a cielené opatrenia na prerušenie šírenia ochorení sú kľúčové. Tieto opatrenia zahŕňajú izoláciu osôb podozrivých z nákazy, izoláciu osôb s potvrdeným ochorením  a monitoring osôb v blízkom kontakte s chorým, ktoré neboli zaočkované. Osoby, ktoré nemajú doklad o zaočkovaní proti osýpkam, je vhodné doočkovať. Očkovanie dvoma dávkami vakcíny je najúčinnejším spôsobom prevencie osýpkového ochorenia.

Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie.
          Každý mesiac vydáva Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) správy o európskych údajoch o sledovaní osýpok a rubeoly. Tridsať krajín EÚ/EHP pravidelne predkladá údaje Európskemu systému dohľadu (TESSy) ECDC.

Správy tohto mesiaca sú založené na údajoch o sledovaní ochorení, ktoré boli hlásené v období od 1. júna 2017 do 31. mája 2018.

ECDC monitoruje epidémiu európskych epidémií a zároveň raz mesačne uverejňuje najnovšie aktualizácie v správe o rizikách prenosných chorôb (CDTR).
Okrem toho ECDC vykonáva hodnotenia ohnísk alebo udalostí verejného zdravia. Posledné hodnotenie rýchleho rizika ECDC o riziku prenosu osýpok v EÚ/EHP bolo uverejnené v máji 2018.V tabuľke nájdete informácie o výskyte osýpok v Európe k 31. 5. 2018
, ktoré zverejnilo ECDC – Európske centrum pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení:

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Monthly-Measles-Rubella-monitoring-report-July-2018-1.pdf


Výskyt osýpok v roku 2017 a v roku 2018 v krajinách EÚ/EAA
 (k 31. 05. 2018)

Krajina

Prípady osýpok

2017

2018 (k 31.5.2018)

počet prípadov

počet úmrtí

počet prípadov

Rakúsko

95

65

Belgicko

367

82

Bulharsko

166

1

47

Chorvátsko

7

3

Cyprus

3

17

Česká rep.

146

119

Dánsko

4

6

Estónsko

1

10

Fínsko

10

14

Francúzsko

518

1

1 147

Nemecko

929

1

407

Grécko

967

2

1 766

Maďarsko

36

34

Island

3

1

Írsko

25

71

Taliansko

5 098

4

2 931

Lotyšsko

0

17

Litva

2

1

Luxemburg

4

2

Malta

0

0

Holandsko

16

10

Nórsko

1

8

Poľsko

63

61

Portugalsko

34

1

117

Rumunsko

5 608

26

870

Slovenská rep.

6

17

Slovinsko

7

6

Španielsko

163

1

193

Švédsko

41

45

Veľká Británia

280

840

Spolu

14 600

37

8 907