Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458205
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (28. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 13. Júl 2018 12:35

feetPrevádzka väčšiny prírodných a umelých kúpalísk, ktoré pre kúpaciu sezónu (ďalej len „KS“) 2018 plánujú sezónnu prevádzku, bola už schválená súhlasnými rozhodnutiami miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“). Ich návštevnosť bola v 28. týždni nízka vzhľadom k premenlivému a často nepriaznivému počasiu.

RÚVZ  pokračovali v kontrole hygienického stavu prevádzkovaných kúpalísk a kontrolných odberoch vzoriek vody na kúpanie. V prípade zistenia nedostatkov na prírodných a umelých kúpaliskách RÚVZ ukladali opatrenia na ich odstránenie. Pokračovalo aj monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 28. týždni je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 14 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá

 

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce – Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji

TT

 

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov

TN

 

Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, VN Kanianka, VN Nitrianske Rudno, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I.

NR

 

APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava

ZA

Liptovská Mara – Liptovský Trnovec 

VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora, VD Orava – ATC JAMI

BB

Teplý vrch – Pláž Drieňok, Teplý vrch – Pláž ORMET, Zelená voda – Kurinec, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko Tornaľa

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáčovo – jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Plážové kúpalisko - jazero

PO

Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Tíšava

Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM   

KE

Zemplínska Šírava – Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Hôrka, Vinianske jazero

Ružín – Košice, Pod Bukovcom, Plážové kúpalisko JAZERO, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, Palcmanská Maša

VN – vodná nádrž               ATC - autokemping           VD – vodné dielo         


Odbery vzoriek vôd na kúpanie pokračovali v 28. týždni na prírodných vodných plochách:
Ružiná - pri obci Ružiná, VN Stará Myjava, VN Duchonka, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Šintavské bane, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch, VN Prusy a všetkých lokalitách Veľkej Domaše s neorganizovanou rekreáciou ( Dobrá, Holčíkovce, Nová Kelča, Poľany, polostrov KRYM).

Na budúci týždeň je plánovaný odber vzoriek vody napr. na lokalitách: Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero a Krpáčovo – jazero.

Výsledky z odberu vzoriek vody na lokalitách GEČA, IZRA a VD Kráľová – Kaskády ešte nie sú k dispozícii.


V štádiu príprav a schvaľovania prevádzky
je PK Delňa.

Vzorka vody na kúpanie z prírodnej vodnej plochy Lipovina - Bátovce z 3.7.2018 preukázala nevyhovujúcu kvalitu pre ukazovatele chlorofyl-a a priehľadnosť, zvýšenú prítomnosť cyanobaktérií resp. zvýšenú farbu. Na lokalite bola preto umiestnená tabuľa upozorňujúca na skutočnosť, že voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov (opakovaný odber bude vykonaný 11.7.2017).

Prevádzkovateľ areálu v rekreačnej oblasti RO Gazarka Šaštín Stráže bol upozornený na nevyhovujúcu kvalitu vody.

Zelená voda – Kurinec nevyhovovala požiadavke na priehľadnosť vody na kúpanie a boli zistené aj prekročené biologické ukazovatele kvality vody. Medzná hodnota chlorofylu-a bola prekročená aj na Rybníkoch Slovenská Volová, pričom bol zaznamenaný aj zhoršený fyzikálno-chemický ukazovateľ kvality vody (zvýšený obsah celkového fosforu). Prekročená hodnota celkového fosforu bola zistená aj na Laborec Humenné. Ide o zdravotne nevýznamný ukazovateľ, ktorý nemá priamy zdravotný dopad na kúpajúcich sa.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na
prevádzku malo na konci 28. týždňa 172 kúpalísk (559 bazénov).


V 28. týždni boli odobraté kontrolné odbery vzoriek v rámci Štátneho zdravotného dozoru
(ďalej len „ŠZD“) z bazénov na laboratórne vyšetrenie napr. na kúpaliskách: LK SAMŠPORT Myjava, LK Hnúšťa, LK Tisovec, Kúpalisko Chalmová, DÚHA, Letné TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, Plážové kúpalisko Banská Bystrica, LK Podbrezová, Biokúpalisko BOROVICA, LK Malacky, Kúpalisko Bretka, Kúpalisku Rožňava, AQUAPARK – SLK, TK Vieska, ThermalPark NITRAVA a TK Retro Thermal Diakovce.

Ku prevádzkovaným kúpaliskám ďalej uvádzame:

  • Počas najbližšieho víkendu (13.7.2018) bude zahájená prevádzka na AquaFun PARK Veľká Lomnica (oneskorenie z dôvodu pozdržania prípravných prác) a TK Sklené Teplice

  • Vonkajšie tobogany sú v prevádzke v AQUATIC SPHERE – Šamorín len na požiadanie a v THERMALPARK DS iba cez víkendy.

  • Dňa 9.7.2018 bol daný do prevádzky detský bazén na LK Nitra, takže v prevádzke sú už všetky bazény.

  • Na Kúpalisku Krupina - Tepličky nebude prevádzkovaný oddychový bazén, v Športcentre EKOMA rekreačno - športový areál detský bazén a do odvolania na kúpalisku DÚHA vnútorný bazén.

  • Na kúpalisku AQUA Kubín - saunový svet naďalej pokračuje technologická prestávka spojená s odstraňovaním reklamačných vád.


Na konci 27. kalendárneho týždňa (7.7.2018) bola zahájená prevádzka na Obecnom kúpalisku v Strelníkoch a Verejnom kúpalisku Jasenie.

V 28. týždni boli do prevádzky uvedené Zámocká záhrada v Hlohovci (10.7.2018) a Nekrytý bazén pri hoteli Eurobus, Zemplínska Šírava (12.7.2018).

Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky na KS 2018 stále prebieha na LK Podskalie a Kúpalisku v ŠRZ Drienok v obci Mošovce.


Zhoršená mikrobiologická kvalita vody na kúpanie bola zistená  na základe ostatných odberov
v bazénoch kúpalísk: Kúpalisko Remata, TK Patince, Wellness centrum Patince. Prevádzkovatelia kúpalísk zabezpečili v zariadeniach vykonanie nápravných opatrení a boli vykonané opakované odbery vzoriek vody.

V rámci ŠZD bol 11.7.2018 vykonaný opakovaný odber vzoriek vody z bazénov na LK Pažiť Bánovce nad Bebravou a LK Modra, kde bola na základe odberov z predchádzajúcich týždňov zistená nevyhovujúcu mikrobiologická kvalita vody na kúpanie. Výsledky laboratórnych rozborov vôd nie sú zatiaľ k dispozícii.


Stavebné úpravy (rekonštrukcie) prebiehajú v areáloch kúpalísk
: Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec a Národné centrum vodného póla Nováky.


Počas KS 2018 nebudú v prevádzke kúpaliská:
Vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČachovoSelce, Vonkajší bazén pri Hoteli Polianka v Hornej Lehote - Krpáčove, Hotel GARDEN v Košickej Belej, LK Moldava n/Bodvou, LK TRITON v Košiciach, Hotel Legend, TK Katarína v Kremnici, Plážové kúpalisko Tornaľa – bazén, Summer Club – INCHEBA.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
 


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky