Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458102
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (27. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 06. Júl 2018 13:44

womanV 27. týždni (ku dňu 6.7.2018) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Pokračovali kontroly pripravenosti a odbery vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali kontrolu hygienického stavu už prevádzkovaných kúpalísk a kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. Taktiež  monitorovali aj kvalitu vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

Návštevnosť mnohých kúpalísk bola v 27. týždni vzhľadom na nepriaznivé počasie nízka.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 27. týždni je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 14 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá

 

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce – Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji

TT

 

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov

TN

 

Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, VN Kanianka, VN Nitrianske Rudno

NR

 

APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava

ZA

Liptovská Mara – Liptovský Trnovec 

VD Orava – ATC JAMI, VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora

BB

Teplý vrch – Pláž Drieňok, Teplý vrch – Pláž ORMET, Zelená voda – Kurinec, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko Tornaľa

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáčovo – jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Plážové kúpalisko - jazero

PO

Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Tíšava

Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM   

KE

Zemplínska Šírava – Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Hôrka, Vinianske jazero

Ružín – Košice, Pod Bukovcom, Plážové kúpalisko JAZERO, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov

VN – vodná nádrž               ATC - autokemping           VD – vodné dielo         


V 27. týždni boli vykonané odbery vzoriek vôd
na kúpanie z prírodných vodných plôch s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa na lokalitách Palcmanská Maša (2.7.2018), Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom (pláž Bolt, 2.7.2018), VN Dubník I. (2.7.2018), Zemplínska Šírava – Biela hora (3.7.2018), Zemplínska Šírava – Kamenec (3.7.2018), Zemplínska Šírava – Paľkov (3.7.2018) a Štrkovisko Horná Streda (3.7.2018). Na budúci týždeň je plánovaný odber vzorky vody napr. na lokalite Ružiná - pri obci Ružiná (9.7.2018).


Znížená
priehľadnosť vody na kúpanie bola zistená na VN Duchonka.


Na základe výsledkov laboratórnych analýz vykonaných v 27. týždni nevyhovovali požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie lokality Laborec Humenné (prekročenia hodnoty celkového fosforu) a Rybníky Slovenská Volová  (zvýšený obsah celkového fosforu a chlorofylu a).

V 27. týždni požiadal prevádzkovateľ
Vodného diela Orava - ATC Slanica o uvedenie priestorov do prevádzky a jeho žiadosť je v štádiu riešenia. Na budúci týždeň by mali byť dostupné aj výsledky analýz vôd odobratých z VN Delňa.


V priebehu júla budú vykonané
odbery vzoriek vody na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou: VN Prusy; VN Stará Myjava; VD Kráľová, Kaskády; VD Kráľová, Váhovce; Bagrovisko Tomášikovo; Bagrovisko Čierna Voda; Šintavské bane;  Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka; Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, KopaniceTajch. Na základe informácie od správcu je vo VN Opatová Trenčín nedostatok vody a odber vzorky vody bude naplánovaný až po naplnení nádržeUMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku
malo na konci 27. týždňa 162 kúpalísk (537 bazénov).


V 27. týždni bol vykonaný bežný štátny zdravotný dozor
(ďalej len „ŠZD“) napr. na letných kúpaliskách (ďalej len „LK“): Plážové kúpalisko v Prievidzi (3.7.2018); LK Čajka v Bojniciach (3.7.2018); LK Tisovec (3.7.2018); Termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Horné Saliby (4.7.2018); Vodný svet Číž (4.7.2018); TK Vincov les Sládkovičovo (6.7.2018) či Wellness centrum Patince.

Ku prevádzkovaným kúpaliskám ďalej uvádzame:

  • Starý detský bazén na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici sa využíva na detské atrakcie (autíčka, loďky, aquazorbing) a nie je určený na kúpanie.

  • Detský bazén je na Biokúpalisku BOROVICA, Kúpalisku Aquaspa Gánovce aj v rekreačno- športovom areáli Športcentrum EKOMA mimo prevádzky.

  • V TK Veronika Rajec boli tri bazény preklasifikované na doskočiská.

  • Na Kúpalisku Krupina - Tepličky nebude prevádzkovaný oddychový bazén.

  • Tobogany v THERMALPARK DS aj AQUATIC SPHERE – Šamorín sú prevádzkované len cez víkendy.

  • Na AQUA Kubín - saunový svet pretrváva technologická prestávka spojená s odstraňovaním reklamačných vád.


Na konci 26. týždňa
boli do prevádzky uvedené aj ďalšie kúpaliská: Biokúpalisko "KRTKO" (29.6.2018), LK Sigord (29.6.2018), LK Pezinok - Sever (29.6.2018), LK na Družstevnej ul., Bardejov (29.6. 2018), dva vonkajšie letné bazény pri Hoteli Sitno Vyhne (1.7.2018), Mestské kúpalisko Bytča (1.7. 2018), IUVENTA (1.7.2018) a Biokúpalisko Tri vody (1.7.2018).   


V 27. kalendárnom týždni boli do prevádzky uvedené kúpaliská:
TK Retro Thermal Diakovce (2.7.2018), Kúpalisko Detva (2.7.2018), Kúpalisko Bretka (2.7.2018), LK Brezová pod Bradlom (3.7.2018), Kúpalisko Vyšná Slaná (4.7.2018) a Verejné kúpalisko Poltár (5.7.2018).


Nedostatky v mikrobiologickej kvalite
vody na kúpani
e boli zistené na základe posledných odberov v neplaveckom bazéne č.1 (ľavom) na LK Pažiť Bánovce nad Bebravou (odber dňa 27.6.2018) a v detskom bazéne na LK Modra (odber dňa 26.6.2018). Prevádzkovatelia kúpalísk zabezpečili v zariadeniach vykonanie nápravných opatrení a boli vykonané opakované odbery vzoriek vody.


Stavebné úpravy a rôzne rekonštrukčné práce naďalej prebiehajú v areáloch kúpalísk
: Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec a Národné centrum vodného póla Nováky.


V rámci ŠZD zameraného na pripravenosť kúpalísk na KS 2018 boli odobraté vzorky vody z bazénov a na výsledky laboratórnych rozborov vôd čakajú prevádzkovatelia LÁŽO – PLÁŽO v Žiline a TK Stráňavy. V prípade vyhovujúcej kvality vody na verejnom kúpalisku Jasenie bude kúpalisko v prevádzke od 6.7.2018.


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky stále prebieha aj na kúpaliskách:
Obecné kúpalisko Strelníky (predpoklad od 6.7.2018 alebo od 9.7.2018), vonkajší nadzemný bazén pri chate LIMBA v Bystrej (predpoklad od 6.7.2018, len pre ubytovaných hostí), AquaFun PARK Veľká Lomnica (predpoklad 9.7.2018), LK Revúca (predpoklad 15.7.2018), LK Podskalie, vonkajší bazén v Aquarelax Dolný Kubín, Zámocká záhrada, jeden nekrytý bazén pri hoteli Eurobus na Zemplínskej Šírave, LK Medzev a AQUA MARIA.


Ku koncu 27. týždňa neboli doručené žiadosti o uvedenie do prevádzky od prevádzkovateľov:
LK Zlaté Moravce, LK Dubnica nad Váhom, LK Košeca, Kúpalisko Neresnica, Bazén pri Penzióne Slanický dvor, Penzión KOTVA, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, Bazén LINEA, Funny Park, Hotel Severka, Nekryté letné kúpalisko Malé Raškovce 59, Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov na Zemplínskej Šírave, LK Hermanovce, TK Sklené Teplice, Kúpalisko v ŠRZ Drienok a LK Lipany.


Počas KS 2018 nebudú v prevádzke kúpaliská:
vonkajší krytý bazén pri Penzióne Čachovo v Selce, Horná Lehota – Krpáčovo, vonkajší bazén pri Hoteli Polianka, Hotel GARDEN v Košickej Belej, LK Moldava n/Bodvou, LK TRITON v Košiciach, Hotel Legend, TK Katarína v Kremnici a Bazén na plážovom kúpalisku Tornaľa. Dlhú dobu mimo prevádzky je Summer Club – INCHEBA.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky