Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi Tlačiť E-mail
Utorok, 26. jún 2018 11:54

 Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi si pripomíname každý rok s cieľom posilniť celosvetovú činnosť a spoluprácu s cieľom dosiahnuť spoločnosť bez drogovej závislosti. Tento deň sa zameriava na zvýšenie povedomia o probléme, ktorý nezákonné drogy predstavujú pre spoločnosť.
 

„Listen first“ / „Najskôr počúvaj“  - počúvať detí a mládež je prvým krokom, ktorý im pomôže rásť v zdravom a bezpečnom prostredí. Je to iniciatíva UNODC (Úrad OSN pre drogy a kriminalitu) k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi zameraná na zvýšenie podpory prevencie užívania drog, ktorá je založená na vedeckých poznatkoch a je teda účinnou investíciou do blahobytu deti a mládeže, ich rodiny a komunity. „Listen fisrt“ upozorňuje aj na to, akú dôležitosť majú vzťahy v súvislosti s rizikovým správaním. Vo vzťahu rodič a dieťa poukazuje na pozitívne rodičovstvo ako predpoklad pre zdravý a bezpečný rozvoj dieťaťa. Ďalším príkladom je vzťah zdravotníckeho pracovníka a pacienta.  Zdravotnícki pracovníci môžu mať pozitívny a rozhodujúci vplyv na deti a mládež a ich rizikové správanie. Prvý krok k efektívnemu vzťahu medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientmi je založený na počúvaní s citlivosťou a empatiou.

 

Najlepšia protidrogová nástenka je názov celoslovenskej súťaže, do ktorej sa mali možnosť zapojiť žiaci 7. ročníkov. Súťaž poskytla žiakom priestor, kde sa mali možnosť spolu so svojim pedagógom rozprávať o drogách a diskutovať o ich účinkoch na človeka. V roku 2016 sa konal jej 2. ročník. Do súťaže bolo zaradených 270 násteniek a 1. miesto získala Základná škola s materskou školou Sedlice (okres Prešov) so svojou nástenkou s názvom Chráň sa pred kvapkami skazy - Pršiplášť pomoci.

kvapky_skazy
 

Na nástenke je znázornená postava, ktorá má na sebe červený pršiplášť, ktorý ju chráni pred vplyvom kvapiek teda drog a tiež negatívnych dopadov spôsobených závislosťou. Nástenka poukazuje na to, že je potrebné chrániť sa pred drogami. Pršiplášť pomoci predstavuje rodičov + súrodencov + priateľov + spolužiakov + odbornú pomoc.


Akčný plán realizácie Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2017 – 2020 v rezorte zdravotníctva je výsledkom spolupráce dotknutých rezortov a zástupcov občianskej spoločnosti a bol vypracovaný na základe súčasného vývoja situácie, kde je potrebné okrem iného zabezpečiť univerzálnu prevenciu, a to výchovou predovšetkým detí a mládeže k zdravému životnému štýlu, zdravotnou osvetou v oblasti drogovej problematiky a užívania legálnych i nelegálnych návykových látok. Podľa údajov akčného plánu sú v Slovenskej republike najrozšírenejšími a najužívanejšími drogami metamfetamín a rastliny rodu Cannabis. Na území Slovenskej republiky bol zaznamenaný aj výskyt kokaínu, extázy a hašiša a fentanylu (výskyt heroínu je sporadický). Na Slovensku si udržuje prvenstvo medzi nelegálnymi drogami vo všeobecnej populácii a najmä v mladších vekových skupinách užívanie marihuany. Čo sa týka legálnych návykových látok, tak v oblasti alkoholu bol v roku 2013 schválený Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020. Akčný plán zdôrazňuje multisektoriálny charakter riešenia problémov súvisiacich s alkoholom, spotrebu alkoholu v Slovenskej republike a súčasne zohľadňuje aj možnosti a kompetencie na úrovni jednotlivých rezortov.

Drogy a riziká spojené i ich užívaním:

Kanabis

Krátkodobé užívanie: Používatelia majú zvýšenú chuť do jedla a zvýšený pulz, problémy s vykonávaním úloh ako je napr. šoférovanie alebo logické myslenie. Pri veľkých dávkach môže užívateľ vnímať zvuk a farbu veľmi jasne, zatiaľ čo ich myslenie sa stáva pomalým. Ak je dávka veľmi veľká, účinky kanabisu sú podobné halucinogénom a môže sa vyskytnúť úzkosť, panika a dokonca psychotické epizódy.

Dlhodobé užívanie: Pravidelní užívatelia kanabisu riskujú rozvoj psychologickej závislosti a strácajú záujem o všetky ostatné činnosti ako sú práca či osobné vzťahy.


Kokaín

Krátkodobé užívanie: Účinky zahŕňajú stratu chuti do jedla, rýchlejšie dýchanie a zvýšená telesná teplota a srdcová frekvencia. Používatelia sa môžu správať bizardne, nerozumne a niekedy násilne. Nadmerné dávky kokaínu môžu viesť ku kŕčom, záchvatom, mŕtvici, cerebrálnemu krvácaniu alebo srdcovému zlyhaniu.

Dlhodobé užívanie: Vyskytuje sa rad zdravotných problémov, pričom niektoré z nich závisia od toho ako používatelia užívajú drogu. Šnupanie (vdychovanie nosom) vážne poškodzuje tkanivo nosa, fajčenie môže spôsobiť dýchacie ťažkosti, zatiaľ čo injekcia môže viesť k abscesom a infekčným ochoreniam. Ďalšie riziká bez ohľadu na to, ako sa liek užíva zahŕňajú silnú psychologickú závislosť, podvýživu, stratu hmotnosti, dezorientáciu či apatiu.


Extáza

Krátkodobé užívanie: Z krátkodobého hľadiska môže extáza prinútiť telo ignorovať  signály ako je dehydratácia, závrat a vyčerpanie a to môže ovplyvniť schopnosť tela regulovať teplotu. Okrem toho môže extáza vážne poškodiť orgány ako sú napr. pečeň a obličky. Užívanie môže viesť ku kŕčom a srdcovému zlyhaniu. Veľké dávky extázy tiež spôsobujú nepokoj, úzkosť a ťažké halucinácie.

Dlhodobé užívanie extázy môže poškodiť určité časti mozgu, čo vedie k vážnej depresii a strate pamäti.


Metamfetamín

Krátkodobé užívanie: Účinky zahŕňajú stratu chuti do jedla, rýchlejšie dýchanie. Srdcová frekvencia a krvný tlak sa môžu zvýšiť a telesná teplota môže vzrásť a spôsobiť potenie. Pri veľkých dávkach, užívatelia môžu cítiť nepokoj a podráždenosť a zažiť panické útoky. Nadmerné dávky môžu viesť ku kŕčom, záchvatom a smrti v dôsledku respiračného zlyhania, mozgovej príhody alebo srdcového zlyhania.
Dlhodobé užívanie môže viesť k podvýžive, strate hmotnosti a rozvoji psychickej závislosti.

V rámci jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú k dispozícii Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia (Poradne zdravia), kde v prípade záujmu poskytnú pracovníci rady a ďalšie nasmerovanie.