Záverečná správa - Cielený monitoring v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru zameraný na pitný režim detí v materských školách Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2018
Piatok, 01. jún 2018 08:01

Záverečná správa - Cielený monitoring v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru zameraný na pitný režim detí v materských školách (pdf)