Radili sme už v apríli Tlačiť E-mail
Piatok, 18. máj 2018 13:08

physiotherapyTakmer 1 200 občanov sa prišlo v rámci Svetového dňa zdravia poradiť s odborníkmi z regionálnych úradov verejného zdravotníctva o tom ako môžu zmeniť svoje stravovanie a vybrať si vhodnú pohybovú aktivitu.


Okrem toho sa dozvedeli svoje hodnoty krvného tlaku, cholesterolu, či bazálneho metabolizmu. Niektorým sme odporučili navštevovať naše poradne zdravia pravidelne, prípadne vyhľadať svojho všeobecného lekára.


Odborníci z Poradní zdravia organizujú rôzne preventívne podujatia, besedy, prednášky v školách, v domovoch seniorov, ale i na pracoviskách počas celého roka. Poskytujú bezplatné poradenstvo o zdravom životnom štýle, správnej výžive ako aj o vhodnej pohybovej aktivite.


Poradne pre optimalizáciu pohybovej aktivity (POPA)

popa

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
 

Poradne pre optimalizáciu pohybovej aktivity sú zriadené pri týchto regionálnych úradoch: 

Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom

Žilinský kraj: Žilina, Liptovský Mikuláš

Trnavský kraj: Dunajská Streda, Galanta, Trnava

Prešovský kraj: Bardejov, Poprad, Stará Ľubovňa

Košický kraj: Trebišov, Spišská Nová Ves

Nitriansky kraj: Levice

 

Odborníci z regionálnych úradov poskytujú individuálne poradenstvo na základe výsledkov špeciálnych vyšetrení a kondičných testov a obľúbené sú i skupinové cvičenia s inštruktážou.

Poradenstvo by malo obsahovať klinické vyšetrenie pohybového ústrojenstva, spirometriu (FEV1 a FVC), funkčné testy na zistenie rozsahu pohyblivosti, rovnovážnych schopností a propriocepcie, sily, svalovej rovnováhy a aeróbnej kondície.

Aktuálne informácie a kontakt na POPA nájdete na webových stránkach jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva:


Banská Bystrica: www.vzbb.sk

Zvolen: www.ruvzzvolen.sk

Lučenec: www.ruvzlc.sk 

Veľký Krtíš: www.ruvzvk.sk 

Žiar nad Hronom: www.ruvzzh.sk

Žilina: www.ruvzza.sk

Liptovský Mikuláš: www.ruvzlm.sk

Dunajská Streda: www.ruvzds.sk

Galanta: www.ruvzga.sk

Trnava: www.ruvztt.sk

Bardejov: www.ruvzbj.sk

Poprad: www.ruvzpp.sk

Stará Ľubovňa: www.vzsl.sk

Trebišov: www.ruvztv.sk 

Spišská Nová Ves: www.ruvzsn.sk 

Levice: www.ruvzlv.skOdbor podpory zdravia a Referát komunikačný ÚVZ SR