V piatich mestách proti obezite Tlačiť E-mail
Piatok, 18. máj 2018 10:16

weight_lossRegionálne úrady verejného zdravotníctva v Bratislave, v Košiciach, v Martine, v Nitre a v Banskej Bystrici sa tento rok zapoja do celoeurópskej kampane Európsky deň obezity. Pripadá na sobotu, 19. mája.


Hlavným zámerom kampane je zvýšiť povedomie a informovanosť širokej verejnosti o výskyte, prejavoch, následkoch i ďalších komplikáciách, ktoré obezitu sprevádzajú a ľuďom, ktorí ňou trpia, poskytnúť rady o správnej liečbe a nasmerovať ich k odborníkom. Obezita je vážne chronické ochorenie, ktoré je druhou najčastejšou príčinou predčasných úmrtí.


Slovenská republika sa do kampane tento rok zapája po tretí raz pod názvom Slovenský deň obezity. Počas soboty 19. mája 2018, v čase od 10.00h do 14.00h môžu záujemcovia  okrem rozhovoru s odborníkmi absolvovať aj komplexné meranie hmotnosti, obsahu vody v tele, objemu svalovej hmoty, BMI, hladiny cholesterolu, cukru i krvného tlaku. Dozvedia sa, aké cvičenie je pre nich najvhodnejšie, môžu si pozrieť praktické ukážky rôznych cvičení pre optimalizáciu hmotnosti a po konzultácii s odborníkom si vytvoriť aj individuálny vhodný jedálny lístok.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je partnerom podujatia prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva v spomínaných mestách. Odborníci z tamojších Poradní zdravia urobia záujemcom komplexné antropometrické merania a tiež merania kardiovaskulárneho rizika.


Počas akcie sa v jednotlivých mestách na veľkoplošných obrazovkách budú priebežne online zobrazovať štatistické údaje výsledkov meraní s vyhodnotením, takže sa ukáže BMI obyvateľov jednotlivých miest a regiónov.  


Podrobnejšie informácie sú na stránkach:


https://www.europeanobesityday.eu/european-obesity-day/

http://www.bminaroda.sk/Odbor podpory zdravia a referát komunikačný ÚVZ SR