Informácia z implementácie Viacročného národného plánu pre úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2017 Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2017
Streda, 09. máj 2018 14:04

Informácia z implementácie Viacročného národného plánu pre  úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2017 (pdf)