Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3068
Počet zobrazení obsahu : 16911732
Informácia o prijatom návrhu nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa príloha I nariadenia (ES) č. 1334/2008 Európskeho Parlamentu a Rady čo sa týka zaradenia pyroligneous distillate v zozname Únie o arómach Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 19. apríl 2018 13:27

Dňa 17. 4. 2018 na pracovnom stretnutí Stáleho výboru Európskej Komisie – Sekcie pre nové potraviny a toxikologickú bezpečnosť potravinového reťazca  bol prijatý návrh nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa príloha I Nariadenia (ES) č. 1334/2008 Európskeho Parlamentu a Rady čo sa týka zaradenia arómy pyroligneous distillate v zozname Únie o arómach (ďalej len „nariadenie“) na prechodné obdobie 5 rokov.

Nariadenie sa týka povolenia arómy pyroligneous distillate FL číslo 21.001 (pôvodne označovanej ako „rumový éter“) s použitím vo výrobe tradičných liehovín s označením „tuzemak“ a „tuzemský“.

K tomuto rozhodnutiu predchádzalo vedecké posúdenie arómy EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín), uverejnené oficiálnom stanovisku zo dňa 24. augusta 2017, v ktorom EFSA vyjadrila zdravotné obavy z ďalšieho používania tejto arómy, pozostávajúcej z komplexu viacerých látok, dodávajúcich charakteristickú chuť a vôňu liehovine. Pôvodne podľa nariadenia (EÚ) č. 873/2012  by umiestňovanie takejto arómy na trh bolo dňom 23. 4. 2018 ukončené.

Spoločnou snahou bolo nájsť rovnováhu medzi ochranou zdravia a zachovaním výroby tradičných výrobkov, preto sa návrh týka povolenia tejto arómy len v tradične vyrábaných liehovinách v Slovenskej republike a Českej republike, s obmedzeným použitím na obdobie 5 rokov, kým sa nevyvinú vhodné alternatívy. Tiež bola braná do úvahy skutočnosť, že liehoviny nepatria medzi potraviny s vysokou konzumáciou v zmysle odporúčaní zdravej výživy, zároveň nie sú konzumované ani tehotnými ženami a deťmi.

Návrh, ktorý prešiel hlasovaním na pôde Stáleho výboru Európskej Komisie sa striktne vzťahuje len na povolenie používania arómy pre výrobu liehoviny s označením „tuzemský“ a „tuzemak“, všetky ostatné potraviny a nápoje s touto arómou (pyroligneous distillate FL číslo 21.001)  nebudú môcť byť umiestňované na trhu (t.j. 20. deň po uverejnení predmetného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie).

 Zároveň budú prijaté ďalšie opatrenia na kontrolu dodržiavania uvedeného nariadenia zo strany výrobcov liehovín a potravín v Slovenskej republike, vrátane prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania pri príprave pokrmov a cukrárskych výrobkov. Tiež je potrebné  informovanie verejnosti, že táto tradičná liehovina s označením „tuzemský“ a „tuzemak“  nie je vhodná na varenie a pečenie v domácnostiach, napr. v prípade pokrmov, zákuskov  pre deti.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

v. r.