Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3012
Počet zobrazení obsahu : 16319242
ÚVZ SR: Svetový deň zdravia - poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, prevencia nadváhy a obezity Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 05. apríl 2018 14:05

dietSvetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 7. apríl za Svetový deň zdravia a tento rok si WHO pripomína 70. výročie svojho vzniku. Za prioritnú tému si zvolili „zdravie pre všetkých“ s dôrazom, aby každý mal prístup k zdravotnej starostlivosti a zdravotníckym službám v zmysle univerzálneho pokrytia zdravotnou starostlivosťou.


Vzhľadom na vecnú pôsobnosť úradov verejného zdravotníctva v SR, ktorá je orientovaná na prevenciu a ochranu zdravia občanov, vnímame univerzálny prístup k zdravotníckym službám aj ako prístup občanov k prevencii a podpore zdravie. Z tohto dôvodu sa aj úrady verejného zdravotníctva v SR pripájajú sa k oslave Svetového dňa zdravia a za prioritnú oblasť si zvolili „prevenciu nadváhy a obezity“
.


Poradne zdravia z 34 regionálnych úradov verejného zdravia budú poskytovať bezplatné odborné poradenstvo občanom v rámci celého Slovenska.  


Na Slovensku trpí nadváhou viac ako 36 % a obezitou viac ako 25 % populácie.
Alarmujúco narastá aj počet detí a dospievajúcich s nadváhou a obezitou. Súčasní 18-roční chlapci sú asi o 9 centimetrov vyšší a o 7,7 kg ťažší ako ich rovesníci v roku 1951. Dievčatá sú na tom lepšie, sú síce vyššie o 5 centimetrov ako ich rovesníčky v roku 1951, ale hmotnosť sa u nich výrazne nezmenila. Nepriaznivý trend u detí potvrdzuje aj porovnanie výskytu nadmernej hmotnosti a obezity za roky 2001 a 2011. Výskyt obezity v tomto období sa zdvojnásobil, v súčasnosti dosahuje u 10-12 ročných chlapcov 10 %, a u 7-12 ročných dievčat 8,5 %. Podiel nadmernej hmotnosti vrátane obezity vzrástol u 10-12 ročných chlapcov na 25 %, u 16-18 ročných dievčat na 13 %.  


Nadváha zhoršuje zdravie

Nepriaznivé zistenia sa prejavujú na náraste chronických neprenosných ochorení, nadváha zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb o 34 %, obezita až o 104 %. Nadváha a obezita spôsobujú aj ďalšie závažné zdravotné ťažkosti, sú aj jednou z príčin diabetu 2. typu, podieľajú sa na vzniku aterosklerózy, zvyšujú riziko vzniku nádorov, zaťažujú kĺby, spôsobujú psychické a ďalšie problémy.


Prevencia sa začína zdravým stravovaním

Cieľom Poradní zdravia úradov verejného zdravotníctva v SR je zamerať sa na zvýšenie informovania verejnosti o negatívnych dôsledkoch nadváhy a obezity na ľudské zdravie a zdôrazniť možnosti jej prevencie. Účinným spôsobom ako predísť neželanému nárastu hmotnosti je dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu, predovšetkým vyvážený príjem a výdaj energie a pravidelný pohyb. K základným pravidlám zdravej výživy patrí uprednostňovanie ovocia, zeleniny, jedál s vlákninou, celozrnného pečiva a obmedzenie alebo úplné vylúčenie údenín, vyprážaných, mastných a ťažkých jedál.  


Výjazdové Poradne zdravia pri príležitosti Svetového dňa zdravia


Praktické rady, ako obezite predísť, aj ako sa zbaviť nadbytočného tuku, v rámci Svetového dňa zdravia 2018, poskytnú odborníci z 34 regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku v rámci výjazdových poradní zdravia.
Poradenstvo je určené pre všetky vekové kategórie a odporúčania ako sa zdravšie stravovať a aký pohyb je najvhodnejší sa môžu občania dozvedieť potom, čo im zmerajú telesný tuk, vypočítajú BMI index, zmerajú hodnotu krvného tlaku, bazálny metabolizmus a ďalšie parametre.

Podrobné informácie o čase a miestach, kde vám odborníci poradia, nájdete na webových stránkach jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva ako aj nižšie v priloženom prehľade.Odbor podpory zdravia a Referát komunikačný ÚVZ SR


Prehľad výjazdových poradní RÚVZ v SR:

Svetový deň zdravia - výjazdové poradne zdravia RÚVZ v SR dňa 6.4.2018

RÚVZ

miesto

čas

Prievidza

v priestoroch vstupného vestibulu Žilinskej univerzity, detašované pracovisko Prievidza, Bakalárska 727/2 Prievidza

13:00 -17:00

Banská Bystrica

EUROPA SC

13:00 - 17:00

Košice

Supermarket Tesco (obchodný dom), Hlavná 111, Košice

12:00 - 18:00

Považská Bystrica

Považské osvetové stredisko

13: 00 - 19:00

Veľký Krtíš

v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnici vo Veľkom Krtíši

8:00 - 12:00

Rimavská Sobota

hypermarket  Tesco, Cukrovarská, Rimavská Sobota

13:00 - 15:30

Žilina

Krajská knižnica Zilina

13:00 - 18:00

Žiar nad Hronom

Námestie Matice Slovenskej, Žiar nad Hronom

13:00 - 15:00

Rožňava

PCOPZ na RÚVZ so sídlom v Rožňave, Špitálska 3

13:00 - 15:00

Liptovský Mikuláš

Poradňa zdravia
RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 39

8:00 - 15:00

Trebišov

Hypermarket Tesco, Trebišov

13:00 - 19:00

Trenčín

Fakulta zdravotníctva, Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, ul. L. Novomeského 11

12:00-18:00

Trnava

OC MAX Trnava, Ul. Ferka Urbánka 11,  Trnava

13:00 - 19:00

Vranov n/ Topľou

OC Komunál, Námestie Slobody 131, 093 01 Vranov nad Topľou

13:00 - 19:00

Galanta

Mierové námestie, Galanta

 

Topoľčany

Galéria, Topoľčany

13:00-17:00

Dolný Kubín

Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

13:00 - 19:00

Čadca

supermarket Tempo v Čadci

13:00 - 19 :00

Humenné

OD Laborec, Námestie slobody, Humenné

12:00-17:00

Komárno

Hypermarket TESCO, Komárno

13:00-19:00

Levice

Hypermarket Tesco Levice, Turecký rad 7, Levice

13:00 - 18:00

Svidník

Dukla destination - informačné centrum Svidník, Sovietskych hrdinov 165, 089 01 Svidník

13:00-16:00

Stará Ľubovňa

Kaufland, Stará Ľubovňa

13:00 - 19:00

Spišská Nová Ves

Lekárne MAX v obchodnom centre MADARAS, Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves

13:00 - 17:00

Bardejov

Tesco, Bardejov

13:00-19:00

Nitra

RÚVZ na Štefánikovej ul. č. 58

8:30 – 16:00

Bratislava

OC Tesco Lamač

12:00-18:00

Michalovce

OC Zemplín, Michalovce

13:00 - 19:00

Poprad

Poradenské centrum RÚVZ PP

13:00 - 19:00

Nové Zámky

RÚVZ Nové Zámky

počas dňa

Martin

OC Galéria, Martin

15:00-18:00

Lučenec

RÚVZ Lučenec, Petofiho 1

počas dňa


 

Svetový deň zdravia - výjazdové poradne zdravia RÚVZ v SR dňa 7.4.2018

 

 

Zvolen

Mestský úrad Zvolen

dopoludnia


 

Svetový deň zdravia - výjazdové poradne zdravia RÚVZ v SR dňa 12.4.2018

 

Dunajská Streda

ZOC MAX Dunajská Streda

09:00- 14:30