Týždeň mozgu 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 16. marec 2018 13:32

tyzden_mozgu_2018„Týždeň mozgu“ je medzinárodná aktivita, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou spomínanej aktivity je hovoriť i možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku. 

Pre mozog – pre 1,5 kg ľudský orgán, ktorý ukrýva približne 100 miliárd nervových buniek, je dôležitá hlavne prevencia. Pre verejnosť je „Týždeň mozgu“ dôležitý z dôvodu uvedomenia si neustálej potreby starať sa o svoj mozog v súvislosti s prevenciou degeneratívnych a cievnych ochorení. Preto sa úrady verejného zdravotníctva stali nositeľmi myšlienky „Týždňa mozgu“.

Počas týždňa od 12. - 18. marca 2018 pracovníci odborov podpory zdravia/výchovy k zdraviu regionálnych úradov verejného zdravotníctva pre verejnosť realizovali rôzne edukačné aktivity: Dni otvorených dverí, prednášky, vedomostné kvízy, kognitívne testy, koncentračné cvičenia a besedy spojené s pohybovo-tanečnými aktivitami. Uvedenými aktivitami úrady verejného zdravotníctva prispeli k zvýšeniu zdravotného povedomia o tejto dôležitej téme nielen u detí, dospelej populácie, ale i u seniorov. 


Realizované edukačné aktivity RÚVZ v SR_TU
 

 

„Týždeň mozgu 2018“

      edukačné aktivity RÚVZ v SR

RÚVZ so sídlom:

 Miesto realizácie edukačnej aktivity:

Banská Bystrica

-         Klub dôchodcov, KD Rozmarín

-         Deň otvorených dverí na RÚVZ

-         KD Harmónia (4 skupiny) 

-         ZŠ Spojová

12.3.2018

12.3.2018

14.3.2018

13. a 14.3.2018

Bardejov

-         Obchodná akadémia, Bardejov

-         Cirkevná základná škola, Bardejov

-         RÚVZ Bardejov

12.3.2018

13. a 16.3.2018

15.3.2018

Bratislava

-         ZŠ Tbiliská 4, Bratislava (6 tried)

-         ZŠ kpt. J. Nálepku  Stupava  (3 triedy)

-         SENIOR POHODA, zariadenie pre seniorov,

Bernolákovo

-         Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača, Bratislava

-         Klub dôchodcov v Stupave

12.3.2018

14.3.2018

15.3.2018

 

16.3.2018

 

21.3.2018

Čadca

-         ZŠ v pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Čadci

12. – 16.3.2018

Dolný Kubín

-         ZŠ v Zázrivej

-         Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne.

-         RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne

-         Domov dôchodcov Zázrivá

-         Charita Zázrivá

12. – 16.3.2018

 

Dunajská Streda

-         RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede  Obchodno-informačné centrum, Dunajská Streda

-         Centrum sociálnej starostlivosti

12.3.2018

13.3.2018

 

16.3.2018

Humenné

-         ZŠ Košarovce

-         ZŠ Laborecká, Humenné

-         ZŠ SNP 1, Humenné

-         Denné centrum – síd. I Humenné

-         ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce

-         Denné centrum – síd. III Humenné

-         ZŠ Dlhé nad Cirochou

-         Denné centrum – síd. II Humenné

12. – 16.3.2018

Komárno

-         MŠ Eötvösa

-         Zariadenie sociálnych služieb

-         Stredná škola KN

-         MŠ Kapitánova   

12.3.2018

13.3.2018

15.3.2018

16.3.2018

Košice

-         RÚVZ so sídlom v Košiciach ( 3 prednášky)

-         Komunitné centrum, Poproč

-         LF UPJŠ Košice, Tr. SNP 1, Košice

-         Slovenská pošta Košice

-         Súkromné gymnázium, Košice (5 prednášok s besedou a 5 pohybovo-tanečných aktivít)

-         Gymnázium M. R. Štefánika, Košice (3 prednášky s besedou a 3 pohybovo-tanečné aktivity)

-         ZŠ Belehradská, Košice (3 prednášky s besedou pre žiakov III. roč .; 2 prednášky s besedou pre žiakov VIII. roč.; 1 prednáška s besedou pre žiakov IX. roč.)

-         Špeciálna ZŠ, Inžinierska 24, Košice (2 prednášky s besedou pre žiakov 1. a 2. st.)

-         Denné centrum, Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie

-         GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o., okres Košice-okolie

-         Denné centrum MČ Košice-KVP, Košice

-         Denné centrum MČ Košice-Sever, Košice

-         Školský internát, Komenského 42, Košice

-         Infocentrum Slanec, okres Košice-okolie

-         Študentský domov, Košice

-         Denné centrum seniorov MČ Košice-Západ

-         Školský internát A. Garbana, Košice

-         Jedáleň starej školy v Kostoľanoch nad Hornádom, okres Košice-okolie

-         ZŠ Kežmarská 28, Košice

13.3.2018

13.3.2018

14.3.2018

15.3.2018

15.3.2018

 

16.3.2018

 

 

19.3.2018 23.3.2018

  5.4.2018

 

 

20.3.2018

 

20.3.2018

 

21.3. – 23.3.2018

 

21.3.2018 22.3.2018 22.3.2018

23.3.2018

4.4.2018

9.4.2018

 

Levice

-         SOŠ na Ul. sv. Michala v Leviciach

-         ZŠ Pri Podlužianke Levice

-         RÚVZ so sídlom v Leviciach

12. – 16.3.2018

Lučenec

-         SZŠ Lučenec                    

-         Klub dôchodcova Veľké Dravce

-         Klub dôchodcov Vidiná

-         Spoločnosť psoriatikov

-         MŠ Lučenec

12.-16.3.2018

Martin

-         Turčianska knižnica – Martin

15.3.2018

Michalovce

-         Kluby dôchodcov, denné stacionáre a DSS Michalovce

12. – 16.3.2018

Nitra

-         RÚVZ so sídlom v Nitre

-         Denné centrum seniorov Zlaté Moravce 

-         Jednota dôchodcov Slovenska Nitra

12. – 16.3.2018

Nové Zámky

-         NZBD ASTRA n.o. Zariadenie pre seniorov

-         VEK NÁDEJE - zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

12.3.2018

15.3.2018

Poprad

-         prednášky na SŠ v Poprade

12. – 16.3.2018

Považská Bystrica

-         SOŠ stavebná v Považskej Bystrici

15.3.2018

Prešov

-         Denný stacionár Fintice

-         ZŠ s MŠ Fintice

-         Denný stacionár Kapušany

-         ZŠ s MŠ Kapušany

12. -15.3.2018

Prievidza

-         MŠ Kanianka

-         MŠ Koš

12.3.2018

15.3.2018

Rimavská sobota

-         Deň otvorených dverí  na RÚVZ

13.3.2018

Rožňava

-         RÚVZ so sídlom v Rožňave – študenti Strednej zdravotníckej školy v Rožňave

13.3.2018

Senica

-         Obchodná akadémia,Senica

13.3.2018

Spišská Nová Ves

-         RÚVZ Spišská Nová Ves  - žiaci 5. a 6. ročníkov ZŠ

-         Klub dôchodcov LIPA Spišská Nová Ves 

13. – 15.3.2018 

 

16.3.2018

Stará Ľubovňa

-         Ľubovnianská knižnica, Stará Ľubovňa

-         ZŠ a SŠ v okrese Stará Ľubovňa

-         Domov pre seniorov v Starej Ľubovni

-         Dom sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov v obci Jarabina

-         Senior Residence, Vyšné Ružbachy

-         Kluby dôchodcov v okrese Stará Ľubovňa

-         Základné organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa

12. – 16.3.2018

 

Svidník

-         MŠ, ZŠ Želmanovce

-         MŠ, ZŠ Kuková

-         ZŠ Kračúnovce

-         MŠ A. Hlinku Stropkov

-         ZŠ Havaj

-         MŠ Staškovce

-         Denný stacionár Ladomirová

-         Denný stacionár Duplín

12. – 16.3.2018

 

Topoľčany

-         ZSS „Pokoj a zdravie“ n.o. Nitrianska Streda

-         ZŠ sv. Ladislava Topoľčany

-         ZŠ sv. Don Bosca Topoľčany

13.3.2018

15.3.2018

16.3.2018

Trebišov

-         Zemplínska knižnica, Trebišov

15.03.2018

Trenčín

-         Základná škola, Školská ul., Bánovce nad Bebravou

16.3.2018

Trnava

-         ZŠ, A. Felčana, Hlohovec

-         Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

-         Denné centrum pre seniorov Trnava - Modranka

12.03.2018 14.03.2018 15.03.2018

Veľký Krtíš

-         Deň otvorených dverí na RÚVZ

-         Prednáška pre pracovníkov RÚVZ

14.3.2018

15.3.2018

Vranou nad Topľou

-         Dom Diakónie, Vranov nad Topľou

-         RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou

15.3.2018

16.3.2018

Zvolen

-         Deň otvorených dverí na RÚVZ - študenti SZŠ Zvolen

13.3.2018

Žiar nad Hronom

-         Knižnica Michala Chrásteka

-         ZŠ Jozefa Kollára, Banská Štiavnica

-         ZŠ Hliník nad Hronom

-         Senior park Prenčov

-         KD Horná Ves

12.3.2018

12.-13.3.2018

16.3.2018

9.3.2018

6.3.2018

Žilina

-         Krajská knižnica v Žiline

-         MŠ a ZŠ v Žiline (ZŠ sv. Gorazda, MŠ Mojšova, Lúčka)

12. – 14.3.2018