Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 10. 2. 2018 Tlačiť E-mail
Streda, 21. február 2018 15:45

Epidémie osýpok v členských štátoch EÚ/EEA pokračujú. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky).

Prebiehajúce epidémie postihujú rôzne skupiny populácie, vrátane zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starajú o osoby v riziku závažného ochorenia na osýpky a jeho komplikácií (deti do jedného roku, osoby s oslabenou imunitou).

Rýchle a cielené opatrenia na prerušenie šírenia ochorenia sú kľúčové. Tieto opatrenia zahŕňajú izoláciu osôb podozrivých z nákazy, izoláciu osôb s potvrdeným ochorením  a monitoring osôb v blízkom kontakte s chorým, ktoré neboli zaočkované. Osoby, ktoré nemajú doklad o zaočkovaní proti osýpkam, je vhodné doočkovať. Očkovanie dvoma dávkami vakcíny je najúčinnejším spôsobom prevencie osýpkového ochorenia.

Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie.

 

Výskyt osýpok v roku 2017 a v roku 2018 v krajinách EÚ/EAA

(k 10. 2. 2018)
  osypky_tab_10022018

Vysvetlivky:

*  od 1.11.2017 do 24. 1. 2018


Výskyt osýpok v roku 2017 v európskych krajinách mimo EÚ

(k 10. 2. 2018)
osypky_tab2_10022018 Zdroj:

 

ECDC – Európske centrum pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení:


https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Monthly%20Measles%20and%20

Rubella%20monitoring%20report%20%20February%202018.pdf


https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-10-feb-2018.pdf


https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-13-jan-2018.pdf


http://www.cnscbt.ro/index.php/informari-saptamanale/rujeola-1odbor epidemiológie ÚVZ SR