Ohlásenie vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 Tlačiť E-mail

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Zamestnávateľ môže zabezpečiť dohľad nad  pracovnými podmienkami zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 a 2 dodávateľským spôsobom samostatne fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá je lekárom alebo verejným zdravotníkom, alebo ktorá vykonáva túto činnosť prostredníctvom odborného zástupcu, ktorý je lekárom alebo verejným zdravotníkom. Činnosť sa vykonáva na základe písomného ohlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Úrad verejného zdravotníctva SR vedie na svojej internetovej stránke zoznam ohlásených subjektov, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2  (dohľad nad pracovnými podmienkami).

 

Náležitosti ohlásenia (pdf)
Náležitosti ohlásenia (rtf)
Vzor ohlásenia, ktoré podáva fyzická osoba – podnikateľ: verejný zdravotník (pdf)
Vzor ohlásenia, ktoré podáva fyzická osoba – podnikateľ: verejný zdravotník (rtf)
Vzor ohlásenia, ktoré podáva fyzická osoba – podnikateľ: lekár (pdf)
Vzor ohlásenia, ktoré podáva fyzická osoba – podnikateľ: lekár (rtf)
Vzor ohlásenia, ktoré podáva právnická osoba: verejný zdravotník (pdf)
Vzor ohlásenia, ktoré podáva právnická osoba: verejný zdravotník (rtf)
Vzor ohlásenia, ktoré podáva právnická osoba: lekár (pdf)
Vzor ohlásenia, ktoré podáva právnická osoba: lekár (rtf)
Doklad o praxi verejného zdravotníka (pdf)